Typ JP ID
Specializace 5439

Hudebník sólista

Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: hudba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Muzikant, Instrumentalista, Hudební mistr, Musician, Soloist
Nadřízené povolání: Hudebník
Příbuzné specializace: Korepetitor, Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny, Hudebník člen orchestru a souboru, Hudební režisér, Dirigent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Hudební interpretace sólových partů hudebních děl.
 • Nastudování sólového partu hudebního díla.
 • Průběžné udržování vysoké interpretační úrovně individuální přípravou a cvičením.

CZ-ISCO

 • 26525 - Instrumentalisté
 • 2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Hudebníci, zpěváci a skladatelé (CZ-ISCO 2652)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 37 425 Kč 43 933 Kč 56 375 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 462 Kč 38 186 Kč 43 847 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 798 Kč 35 061 Kč 43 714 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé 30 648 Kč 38 153 Kč
26525 Instrumentalisté 32 604 Kč 37 988 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Hudební interpretace rozsáhlých sólových partů uměleckých hudebních děl. 12
Hudební interpretace sólových partů v symfonických, operních a operetních nebo muzikálových orchestrech. 11
Hudební interpretace sólových partů v orchestrech, folklorních a tanečních souborech apod.. 10
Hudební interpretace sólových partů většího rozsahu v orchestru činohry, opery, operety, baletu, folklorního souboru nebo jiného hudebního tělesa. 9
Hudební interpretace sólových partů menšího rozsahu v orchestru činohry, opery, operety, baletu, folklorního souboru nebo jiného hudebního tělesa. 8
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl.
Interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních a jiných souborech.
Jedinečná interpretace sólových partů hudebních děl s dosahovanou vysokou světovou úrovní.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N
KKOV Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102T
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění 8247M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv 8245M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba 8244N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba 8244M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění 8247N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění 8102R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.F.3001 Hra na příslušný hudební nástroj 7 Nutné
m14.F.3002 Hudební interpretace hudebních děl 7 Nutné
m14.F.3003 Hudební interpretace sólových partů hudebních skladeb 7 Nutné
m14.C.6001 Samostatné nastudování hudebního díla 7 Nutné
m14.C.6002 Nastudování hudebního díla podle pokynů dirigenta 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0001 hudba 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.