Typ JP ID
Specializace 101838

Samostatný knihovník katalogizátor

Samostatný knihovník katalogizátor vykonává náročné odborné práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace včetně formální a obsahové analýzy dokumentu, tvorby úplného jmenného a věcného záznamu, analytického popisu a správy bází záznamů v tištěné a elektronické formě.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Librarian cataloguer, Cataloguer
Nadřízené povolání: Samostatný knihovník
Příbuzné specializace: Samostatný referenční knihovník, Samostatný knihovník akvizitér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých a zahraničních knihoven a v českých a zahraničních souborných katalozích.
 • Stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentů (včetně vzácných tisků) a analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Kontrola věcného termínu v lokálních rejstřících a rejstříku Národní knihovny ČR a jeho případné zpřesnění.
 • Určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu pro všechny úrovně a druhy dokumentů.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit jmenných.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit věcných.
 • Návrh tiskových výstupů z katalogu.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR, analýza chybných záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba lokální katalogizační politiky dané instituce.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 294 Kč 29 308 Kč 39 923 Kč 28 087 Kč 35 979 Kč 47 947 Kč
Středočeský kraj - - - 24 975 Kč 31 336 Kč 37 430 Kč
Jihočeský kraj - - - 25 528 Kč 30 804 Kč 37 617 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 136 Kč 30 632 Kč 38 403 Kč
Karlovarský kraj - - - 24 174 Kč 29 945 Kč 37 603 Kč
Ústecký kraj - - - 24 946 Kč 31 214 Kč 39 754 Kč
Liberecký kraj - - - 25 088 Kč 30 739 Kč 37 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 24 319 Kč 30 607 Kč 38 054 Kč
Pardubický kraj - - - 25 490 Kč 30 351 Kč 37 007 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 131 Kč 30 431 Kč 37 196 Kč
Jihomoravský kraj 25 740 Kč 32 286 Kč 41 454 Kč 24 042 Kč 30 833 Kč 39 643 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 009 Kč 29 559 Kč 36 112 Kč
Zlínský kraj - - - 25 058 Kč 29 595 Kč 38 072 Kč
Moravskoslezský kraj 24 773 Kč 27 706 Kč 33 658 Kč 24 433 Kč 30 775 Kč 38 204 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 28 861 Kč 31 430 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost 10
Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů 10
Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby a knihovnictví 72-41-N/xx
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru humanitní studia 6107R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění 81xxR
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxR
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie 71xxR
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy 67xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxN
KKOV Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny literatury 8106R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOV Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxN
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 6 Nutné
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 6 Nutné
m22.D.6021 Akviziční činnosti v knihovnách s regionální působností 6 Nutné
m22.D.8012 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s regionální a nadregionální působností 6 Nutné
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 6 Nutné
m22.D.9002 Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů 6 Nutné
m22.D.6006 Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů 6 Nutné
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 6 Nutné
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 6 Nutné
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34._.0012 literatura 6 Nutné
m22._.0001 knihovnické a informační služby 6 Nutné
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 6 Nutné
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 6 Nutné
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 6 Nutné
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 6 Nutné
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 6 Nutné
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 6 Nutné
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 6 Nutné
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 6 Nutné
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 6 Nutné
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 6 Nutné
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 6 Výhodné
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 6 Výhodné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Výhodné
i31._.0005 spisová služba 4 Výhodné
i31._.0011 pravidla a postupy skartačních řízení 4 Výhodné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf