Typ JP ID
Specializace 2220

Úpravář textilií

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Tírník, Přípravář textilní výroby, Zušlechťovač textilních surovin a vláken, Třídič, klasifikátor vláken, přízí, Dělník textilní výroby, Textile knitting and weaving machine operator, Textile maker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

CZ-ISCO

 • 81540 - Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
 • 81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
 • 8154 - Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
 • 8159 - Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 773 Kč 26 097 Kč 32 036 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 910 Kč 20 697 Kč 31 836 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 25 981 Kč -
81599 Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 26 280 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a dálkové ovládání vysokoprodukčních čtyř- a vícestupňových upravovacích linek s vícenásobnou variabilitou řízeného výrobního procesu. 6
Valchování vrchních suken od 51 kg, nejjemnějších plstěnců, manchonů, šestinásobných vysoušecích plstěnců nad 500 kg, kašmíru, lešticích kotoučů na objemovou hmotnost 0,40 g/cm3 a ostatních kotoučů na objemovou hmotnost 0,65 g/cm3, samostatné valchování plsti pro mykací povlaky, čisticích olejových filtrů apod. 5
Řízení zušlechťovacích prací na vícestupňových kombinovaných linkách a aparaturních zařízeních pro úpravu všech druhů materiálů a kontrola všech jednotlivých technologických operací, např. barvicí linky s předúpravou, barvicí aparatury s předúpravou přenosového tisku při zpracovávání více druhů materiálů, nanášení termoplastických hmot s přesnou roztečí bodů, linky na výrobu sádrových obinadel, linky procesu mercerování s obsluhou neutralizace a odparky louhu sodného a vodního hospodářství, fixační a vpichovací linky pro úpravu polypropylenové tkaniny do pracovní šíře 5 500 mm, lanolinové stanice na získávání lanolinu extrakcí n-hexanolu. 5
Valchování hladicích suken, značkovacích a kreslicích plstěnců, SWC vložek, klínových tabulí, úpletů a ostatních papírenských plstěnců a technických suken na válcových strojích. 4
Zušlechťování textilních materiálů na kombinovaných strojních zařízeních s náročnou technologií, např. bělení na kontinuálních strojích spojených s vyvářením, valchování s případným praním, klížení koberců, potírání sametů, potírání tkanin masami s obsahem chemických výbušných látek, postřihování koberců, řezání sametů, obsluhování běhounů na tiskařských strojích osmi- a vícebarevných, svařování vzdušnic a žeber pro hlavy na vysokofrekvenčních lisech, tvarování a formování jemných a vyšívaných a tvrdých fezů, impregnování plsti se sušením a požehováním. 4
Kontrolování a klasifikování hotových tkanin a pletenin náročných na zhodnocení (např. barevně a vazebně vzorovaných) a jejich zatřiďování dle stanovených norem do jakostních tříd. 4
Kontrolování oklasifikovaných výrobků (superkontrola) se zhodnocováním provedeného oklasifikování výrobků do jakostních tříd vizuálně a mechanickými zkouškami (otěr, zešikmení, tuhost úpravy apod.) včetně projednávání zjištěných závad s pracovníky provádějícími klasifikaci. 4
Řízení zušlechťovacích prací na dvou- a třístupňových linkách, např. merceračních s neutralizací, pařicích s fixací, pracích a vyvolávacích s odvodňováním, sanforizačních, sušicích s egalizací a apretací nebo fixací, na úpravu papírenských plstěnců, na nanášení termoplastických hmot, na chemické pojení prvků s regenerací trichlorethylenu, na vřetenování tiskacích válců, kašírovacích s pojením, na úpravu sametů, požehlovacích s odšlichtováváním a obsluhou stanice na úpravu směsi. 4
Valchování metrové plsti, kotoučů, tabulí, desek a filtrů. 4
Valchování mykaných dámských plášťů, zimníkových tkanin, cibelínů, hubertusů, grombi, veloure apod., valchování vložkových a obuvnických tkanin. 4
Kontrola klasifikace nebo kompletace hotových výrobků podle zakázek, tříd jakosti, vzorů a variací, druhů požadované technologie apod. včetně vedení evidence. 3
Kontrola klasifikace nebo kompletace hotových výrobků podle zakázek, tříd jakosti, vzorů a variací, druhů požadované technologie apod. včetně vedení evidence. 3
Měření, vážení, rolování, navíjení a skládání a úprava textilií podle předepsané adjustace na strojním zařízení s manipulací o hmotnosti 50 kg a více. 3
Zušlechťování textilních materiálů na jednoúčelových úpravárenských strojích, např. vyváření, dekatování, kalandrování, lisování, postřihování, sušení, opalování, paření, obsluhování kašírovací linky, kartáčování, počesávání, mandlování, nanášení termoplastické hmoty, odšlichtovávání, potírání, praní, vyvíjení, kyselení, antichlorování, mercerování, řezání, neutralizování, změkčování, objemování, fixování na autoklávu, apretování, impregnování, odvodňování, tvarování autokoberců, kašírování, smirkování, leštění, voskování a obsluhování strojů při přenosovém tisku. 3
Sestavování kolekcí s případným vedením meziskladu a vychystáváním materiálu. 3
Obsluha jednotlivých částí dvou- a vícestupňových linek. 3
Měření, vážení, rolování, navíjení a skládání a úprava textilií podle předepsané adjustace na strojním zařízení s manipulací o hmotnosti 50 kg a více. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Úpravář textilií (31-030-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.3129 Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií včetně předepsané adjustace 3 Nutné
e21.B.1077 Obsluha strojů pro zušlechťování plošných textilií 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0016 technologie zušlechťování textilií 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.