Typ JP ID
Specializace 2461

Svrškařka

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Dělnice pro šití svršků, Šička
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Vysekávač, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a seřízení obuvnických šicích, kosících, kroužkovacích a dalších strojů.
 • Příprava a úprava materiálů a dílců pro šití.
 • Přípravné pracovní operace.
 • Našívání obuvnických dílců a součástí.
 • Úpravy okrajů dílců, součástí a svršků.
 • Uzavírání svršků.
 • Kroužkování a nýtování.
 • Mezioperační a konečná kontrola kvality pracovních operací a svršků.

CZ-ISCO

 • 81561 - Obsluha strojů na výrobu obuvi
 • 8156 - Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8156)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Zlínský kraj 16 914 Kč 19 346 Kč 24 992 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola kvality podle technických norem a specifických požadavků, kompletování svršků. 6
Našívání nártů. 5
Obšívání zadních dílců a svršků. 5
Zhotovování svršků včetně potřebných úprav pro ortopedickou obuv a obuv vyráběnou na zakázku. 5
Obsluha dopravníků pro přepravu dílců a svršků. 5
Našívání zdrhovadel na jednojehlovém nebo dvoujehlovém šicím stroji. 4
Úpravy okrajů dílců zaklepáváním, francouzským lemováním, obracením a dalšími metodami. 4
Kosení dílců vrchových. 4
Našívání patiček, jazyků a podkroužků. 4
Našívání stélek na jednojehlovém nebo obnitkovacím stroji. 4
Lemování dílců a součástí. 4
Našívání tvarovaných a rovných pásků. 4
Šití mokasín se současným tvarováním svršku. 4
Šití ozdob na jednojehlovém a dvoujehlovém šicím stroji. 4
Vychystávání a kompletování dílců. 4
Kosení dílců podšívkových. 3
Barvení dílců. 3
Zažehlování ztužovacích dílců. 3
Nanášení lepidla, spojování dílců lepením. 3
Perforování dílců obuvi. 3
Značení dílců. 3
Šití podšívek. 3
Sešívání dílců hřbetovým švem. 3
Sešívání dílců dotykovým švem. 3
Obracení holení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Svrškařka (32-010-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0054 technologie šití svršků obuvi 3 Nutné
e23._.0002 materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 3 Nutné
e23._.0035 modelování a konstrukce dílců 3 Výhodné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
e24._.0049 technologie zpracování kůže 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1031 Obsluha obuvnických strojů 3 Nutné
e23.A.4004 Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení 3 Nutné
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.D.2927 Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků 3 Nutné
e23.B.1035 Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků 3 Nutné
e23.B.1037 Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců 3 Nutné
e23.B.1036 Kroužkování, nýtování a další obdobné pracovní operace 3 Nutné
e23.A.1033 Technologie výroby svršků 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.