Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5400

Disponent zajištění

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Specialista pro zajištění, Zajišťovatel
Nadřízené povolání: Specialista v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Riskmanažer v pojišťovnictví, Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí, Hlavní metodik v pojišťovnictví, Pojistný analytik, Upisovatel rizik pro pojištění osob, Pojistný matematik, Disponent likvidace pojistných událostí, Produktový manažer v pojišťovnictví, Vyšetřovatel v pojišťovnictví, Upisovatel rizik pro neživotní pojištění, Disponent vzniku pojištění
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování a tvorba zajišťovací politiky včetně vhodných typů zajištění.
 • Zpracování analýz, prognóz a projektů.
 • Dohled nad dodržováním zajistného programu v rámci pojišťovny.
 • Metodické vedení vymezených úseků vzniku a správy pojištění.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti zajištění.
 • Podíl na formulování zásad obchodní politiky pojišťovny.
 • Vyhodnocování působení pojišťovny v ekonomické sféře a na zajišťovacím trhu.
 • Tvorba komplexních projektů v rozhodujících oblastech zajišťovací politiky pojišťovny.
 • Vedení regresivní agendy.

CZ-ISCO

 • 24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění 62 200 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.C.2011 Vyhledávání partnerů pro zajištění pojišťovny, dojednávání podmínek zajištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6012 Analýza škodních průběhů ve vazbě na zajištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6013 Analýza vlivů zajištění pojišťoven na ekonomiku společnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8016 Vedení požadovaných evidencí a dokumentací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1003 Poskytování konzultační a poradenské činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1002 Orientace v právních předpisech, pojistných podmínkách, zajistných smlouvách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.3002 Umísťování rizika na zájistném trhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2005 Tvorba zásad obchodní politiky pojišťovny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3526 Posuzování dodržování zajistného programu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0063 rezervy v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0065 metody zajištění v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0054 oceňování pojistných rizik, teorie rizika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0066 postupy při uzavírání pojistných smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.