Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102044

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů nízkotlakých teplovodních kotlů bez rozlišování druhu paliva.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba a distribuce tepelné energie
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Firer
Nadřízené povolání: Topič nízkotlakých kotlů
Příbuzné specializace: Topič nízkotlakých parních kotlů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zatápění.
 • Obsluha a odstavení kotle, teplovodní soustavy nebo výměníkové stanice.
 • Zajišťování nebo kontrola přísunu paliva.
 • Odstraňování zbytků po spalování.
 • Kontrola funkce zabezpečovacích zařízení (dokládání jejich provádění).
 • Běžná údržba.
 • Kontrola provozních parametrů, zabezpečení jejich korekce.
 • Úklid provozních prostorů.
 • Vedení provozní evidence.
 • Řádné větrání kotelny.
 • Kontrola stavu ovzduší v kotelně.

CZ-ISCO

 • 81822 - Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
 • 8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení (CZ-ISCO 8182)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 716 Kč 32 129 Kč 43 888 Kč
Středočeský kraj - - - 20 508 Kč 32 302 Kč 41 162 Kč
Plzeňský kraj 30 046 Kč 40 379 Kč 50 496 Kč 24 995 Kč 36 280 Kč 43 058 Kč
Ústecký kraj 21 798 Kč 39 753 Kč 50 035 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 25 235 Kč 33 280 Kč 45 209 Kč
Pardubický kraj 28 089 Kč 36 357 Kč 49 783 Kč 22 205 Kč 28 534 Kč 43 095 Kč
Kraj Vysočina 23 138 Kč 35 052 Kč 45 744 Kč 24 959 Kč 33 004 Kč 38 458 Kč
Jihomoravský kraj 21 138 Kč 38 597 Kč 46 955 Kč 24 086 Kč 32 187 Kč 37 894 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 581 Kč 29 624 Kč 33 296 Kč
Zlínský kraj 27 018 Kč 34 850 Kč 41 043 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 629 Kč 38 668 Kč 51 025 Kč 20 450 Kč 29 645 Kč 35 037 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 35 475 Kč 30 969 Kč
81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv) 34 882 Kč 30 595 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C8182

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha nízkotlakých kotelen - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.B.3024 Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8081 Vedení provozních záznamů kotelen, výměníkových stanic apod. 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0081 principy obsluhy kotelen a dalších tlakových zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.