Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103143

Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR

Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR organizuje a koordinuje činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků a zabezpečuje mezioborovou spolupráci v rámci menších organizačních celků. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Zdravotní sestra, Nurse, Kapitán, Vrchní sestra
Nadřízené povolání: Všeobecná zdravotní sestra ozbrojených sil ČR
Příbuzné specializace: Staniční sestra ozbrojených sil ČR
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 01103 - Nižší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01103 Nižší důstojníci v ozbrojených silách - 51 627 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství 5341R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství 5103R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví 5345M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví 5345N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Zdravotnické specializace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a přílohy k nařízení vlády č. 31/ 2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.2934 Zpracovávání ošetřovatelských plánů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.8232 Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.6901 Provádění vzdělávací činnosti při realizaci výchovně-vzdělávacích programů včetně vzdělávání nových specialistů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7071 Provádění ošetřovatelských výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče a medicíny katastrof 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.Z.1025 Organizace a řízení činností zdravotnických úseků (oddělení) nebo vedení odborného zdravotnického týmu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.2030 Výběr a přijímání zaměstnanců 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1000 Dodržování bezpečnosti práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1114 Orientace v anatomii a fyziologii člověka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0091 základní zdravotnické předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0093 hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0058 hygiena a epidemiologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0001 ošetřovatelská péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0034 práce vrchní sestry 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0008 zásady BOZP 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf