Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101696

Asistent

Asistent zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Administrativní asistent, Asistentka oddělení, Asistentka ředitele, Sekretářka, Administrative Assistant, Office Assistant, Personal Assistant, Secretary, Executive Secretary, Sekretář
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Příbuzné specializace: Firemní recepční, Celní deklarant,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů a dokumentů pro nadřízeného zaměstnance.
 • Vedení diáře nadřízeného zaměstnance.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Zajišťování překladů dokumentů, případné tlumočení jednání.
 • Tvorba reportů, statistik, prezentací.
 • Příprava podkladů pro jednání a porady a zpracovávání zápisů z nich.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Obsluha datových schránek.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku apod.
 • Zajišťování ověřování písemností u orgánů státní správy.
 • Péče o návštěvy.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodní partnery apod.
 • Archivace dokumentů.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Vykonávání dílčích administrativních prací, obsluha kancelářské techniky (PC, scanner, záznamník, rozmnožovací zařízení apod.).

CZ-ISCO

 • 41200 - Sekretáři (všeobecní)
 • 4120 - Sekretáři (všeobecní)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Sekretáři (všeobecní) (CZ-ISCO 4120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 108 Kč 31 892 Kč 47 655 Kč 28 304 Kč 36 751 Kč 46 413 Kč
Středočeský kraj 16 545 Kč 29 542 Kč 48 403 Kč 25 532 Kč 32 529 Kč 42 039 Kč
Jihočeský kraj 20 140 Kč 26 199 Kč 36 184 Kč 28 167 Kč 33 527 Kč 40 551 Kč
Plzeňský kraj - - - 27 229 Kč 32 880 Kč 41 725 Kč
Karlovarský kraj 24 324 Kč 26 404 Kč 34 913 Kč 24 100 Kč 32 129 Kč 38 804 Kč
Ústecký kraj - - - 25 289 Kč 31 342 Kč 41 424 Kč
Liberecký kraj - - - 27 597 Kč 33 859 Kč 39 744 Kč
Královéhradecký kraj - - - 26 609 Kč 32 141 Kč 39 439 Kč
Pardubický kraj 19 652 Kč 26 622 Kč 43 826 Kč 26 345 Kč 32 013 Kč 37 242 Kč
Kraj Vysočina - - - 23 546 Kč 30 539 Kč 37 186 Kč
Jihomoravský kraj 19 159 Kč 30 660 Kč 45 333 Kč 26 599 Kč 32 552 Kč 41 252 Kč
Olomoucký kraj - - - 24 326 Kč 33 512 Kč 42 355 Kč
Zlínský kraj - - - 25 863 Kč 33 818 Kč 42 071 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 25 594 Kč 31 855 Kč 41 890 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4120 Sekretáři (všeobecní) 28 548 Kč 33 418 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.3 Ekonomika a podnikání 6341M01
KKOVTypeEnum.3 Obchodní akademie 6341M02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Asistent/asistentka (62-008-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.8041 Vyřizování administrativy související se zahraničními cestami a pobyty 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31.D.1420 Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8070 Vedení administrativy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2996 Uplatňování firemních procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9991 Překlady jednoduchých textů do cizích jazyků 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0004 pravidla procedur činnosti představenstva, dozorčí rady a dalších statutárních orgánů organizace a související agendy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0023 administrativa zahraničních pracovních cest 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.1 Řešení technických problémů 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.