Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103167

Podkovář

Podkovář upravuje, ošetřuje bosá kopyta a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, také zhotovuje a upravuje podkovy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: zemědělská mechanizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Farrier | Hufschmied
Podřízené specializace: Europodkovář, Podkovář specialista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování fixace zvířete.
 • Úprava, ošetřování a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetřování kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetřování bosých kopyt.
 • Úprava, ošetřování a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetřování a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace, úprava, podkování a ošetření nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí v ohni.
 • Svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
 • Zhotovování podkov.
 • Vedení základní evidence úkonů.

CZ-ISCO

 • 72210 - Kováři
 • 7221 - Kováři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kováři (CZ-ISCO 7221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Kraj Vysočina 28 994 Kč 36 139 Kč 41 581 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 752 Kč 32 541 Kč 43 543 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7221 Kováři 33 847 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7221 Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů http://data.europa.eu/esco/isco/C7221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H
KKOVTypeEnum.3 Podkovář a zemědělský kovář 4154H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H
KKOVTypeEnum.3 Opravář zemědělských strojů 4155H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Europodkovář/europodkovářka (41-031-H)
 • Zemědělský kovář / zemědělská kovářka (41-030-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.8117 Vedení evidence související s podkovářskou praxí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1902 Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8088 Klasifikace, úprava nebo podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin a využití koně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3042 Svařování kovů elektrickým obloukem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8204 Ortopedická opatření pro kopýtka hříbat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8202 Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování deformovaných kopyt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.1201 Ruční opracování kovových a plastových podkov 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2986 Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování polotovaru podkovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0035 plemena koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0071 welfare koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0072 sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b01 Počítačová způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf