Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102186

Technik mechatronik

Technik mechatronik montuje, diagnostikuje, kontroluje, seřizuje, opravuje a renovuje mechanické části řídící a regulační elektroniky, elektrických rozvodů , elektrických, pneumatických a hydraulických pohonů u automatizovaných výrobních linek, robotických systémů a strojní a technická zařízení.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mechatronik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž výrobních zařízení
 • Opravy, údržba, seřizování a renovace výrobních zařízení.
 • Montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť ve výrobě.
 • Měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Měření a vyhodnocování parametrů výrobních zařízení.
 • Diagnostika výrobních zařízení.
 • Programování mechatronických systémů a výrobních zařízení.
 • Sestavování a testování mechatronických systémů.
 • Testování a optimalizace mechatronických systémů.

CZ-ISCO

 • 31146 - Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
 • 3114 - Technici elektronici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici elektronici (CZ-ISCO 3114)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 737 Kč 42 537 Kč 75 593 Kč - - -
Středočeský kraj 27 461 Kč 43 459 Kč 77 662 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 619 Kč 40 976 Kč 56 329 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 366 Kč 40 120 Kč 52 407 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 569 Kč 44 259 Kč 57 691 Kč - - -
Ústecký kraj 30 337 Kč 43 436 Kč 65 881 Kč - - -
Liberecký kraj 39 776 Kč 57 610 Kč 103 832 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 922 Kč 44 222 Kč 71 266 Kč - - -
Pardubický kraj 25 636 Kč 34 174 Kč 43 559 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 113 Kč 42 483 Kč 55 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 875 Kč 44 665 Kč 67 475 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 478 Kč 37 318 Kč 54 332 Kč - - -
Zlínský kraj 36 087 Kč 50 324 Kč 71 120 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 045 Kč 36 311 Kč 48 168 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3114 Technici elektronici 40 163 Kč 36 476 Kč
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení 39 713 Kč 38 295 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3114 Technici elektronici http://data.europa.eu/esco/isco/C3114

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
RVP Mechanik seřizovač 23-45-L/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.3 Strojírenství 2341M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik seřizovač 2345L01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik elektrotechnik 2641L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace 2644M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství 2342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik strojů a zařízení 2344L01
KKOVTypeEnum.1 Výpočetní technika 1820M
KKOVTypeEnum.3 Informační technologie 1820M01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechatronik/mechatronička (26-022-M)
 • Mechatronik/mechatronička zařízení v polygrafii (34-054-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.4024 Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3182 Montáž a demontáž strojů, zařízení a výrobních jednotek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1132 Montáž podsestav a komponentů do strojů a systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3087 Sestavování mechatronických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1811 Zprovozňování mechatronických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1812 Programování mechatronických systémů a výrobních zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1813 Testování a úpravy funkčnosti mechatronických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1815 Analýza výsledků testování mechatronických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1814 Testování mechatronických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0066 automatizované systémy řízení výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0063 principy obsluhy průmyslových robotů a manipulátorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0013 práce s databázemi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0054 robotika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0067 mechatronika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0009 měřicí a simulační technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0051 virtuální a rozšířená realita 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.