Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30380

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje komplexní diagnostiku, posouzení funkčnosti, seřízení, opravy a servisní činnost jednotlivých agregátů a prvků silničních motorových vozidel včetně diagnostiky poruch souvisejících s elektronickými zařízeními motorových vozidel a provedení aktualizace software a konfigurace řídících jednotek.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Diagnostik motorových vozidel, Car mechatronic
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Identifikace závad jednotlivých agregátů a prvků silničních motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů.
 • Stanovování rozsahu opravy včetně způsobu opravy agregátů a prvků silničních motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických součástí silničních motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel.
 • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků silničních motorových vozidel.
 • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků silničních motorových vozidel.
 • Zhotovování jednoduchých strojních součástí nebo jejich renovace, zhotovování elektronických obvodů.
 • Provádění záručních oprav a prohlídek silničních motorových vozidel.
 • Vedení záznamu o provedených pracích.
 • Korigování programu řídících jednotek na základě vyhodnocení získaných parametrů silničního motorového vozidla.
 • Provádění aktualizace software a nastavení konfigurace řídících jednotek silničních motorových vozidel.
 • Provádění demontáže a montáže vysokonapěťové elektroinstalace u elektrických a hybridních motorových vozidel.
 • Provádění údržby, opravy a výměny vysokonapěťových elektrických součástí elektrických a hybridních motorových vozidel.

CZ-ISCO

 • 74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
 • 7412 - Elektromechanici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 119 Kč 37 704 Kč 49 714 Kč 25 625 Kč 31 958 Kč 43 030 Kč
Středočeský kraj 21 077 Kč 34 916 Kč 54 552 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 232 Kč 35 548 Kč 51 778 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 760 Kč 34 752 Kč 47 534 Kč - - -
Ústecký kraj 26 672 Kč 36 743 Kč 52 048 Kč 23 271 Kč 29 323 Kč 33 557 Kč
Královéhradecký kraj 14 602 Kč 31 658 Kč 45 579 Kč 27 855 Kč 32 759 Kč 41 071 Kč
Kraj Vysočina 22 299 Kč 34 278 Kč 49 034 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 412 Kč 33 397 Kč 47 343 Kč 26 418 Kč 32 622 Kč 41 263 Kč
Olomoucký kraj 18 879 Kč 32 591 Kč 45 270 Kč - - -
Zlínský kraj 20 647 Kč 33 744 Kč 54 190 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 307 Kč 34 825 Kč 47 761 Kč 25 139 Kč 31 497 Kč 40 490 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 34 399 Kč 31 080 Kč
74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 34 951 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7412 Elektromechanici a seřizovači http://data.europa.eu/esco/isco/C7412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Autotronik 39-41-L/01
KKOVTypeEnum.3 Mechatronika 3941M003
KKOVTypeEnum.3 Autotronik 3941L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární 3941L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Autotronik/autotronička nákladních vozidel a autobusů (23-126-M)
 • Autotronik/autotronička hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel (23-127-M)
 • Autotronik/autotronička osobních automobilů (23-128-M)
 • Autotronik/autotronička jednostopých vozidel (23-129-M)
 • Autotronik/autotronička alternativních pohonů motorových vozidel (23-130-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4732 Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických komponent a součástí motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.4733 Identifikace závad motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4734 Oprava strojních a elektroagregátů a prvků motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4735 Provádění záručních oprav a prohlídek motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3731 Stanovení rozsahu a způsobu opravy motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4731 Kontrola motorových vozidel a jejich agregátů po opravách nebo ve stanicích technické kontroly 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.4732 Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8731 Vedení dokumentace o provedených kontrolách a opravách motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8732 Vyhotovování protokolů o výsledcích kontrol motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.1731 Zhotovování či přizpůsobování jednoduchých dílů motorových vozidel nebo jejich renovace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3147 Demontáž, montáž elektrických a elektronických systémů motorových vozidel, jejich testování a programování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6559 Diagnostika systémů alternativních pohonů silničních motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.1174 Demontáž, montáž systémů alternativních pohonů silničních motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1133 Deaktivace a aktivace vysokonapěťového systému silničních motorových vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1134 Diagnostika vysokonapěťové baterie a elektrických a elektronických součástí vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.A.1110 Dobíjení akumulátoru vozidla s elektropohonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1133 Provádění oprav a výměn vysokonapěťových elektrických součástí vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1123 Testování a konfigurace řídicích a asistenčních systémů motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1124 Aktualizace software a nastavení konfigurace řídících jednotek pomocí počítačové diagnostiky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0062 autoelektronika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0014 části motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0041 ovládací prvky automobilu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0065 bateriové systémy pro elektromobilitu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0069 vysokonapěťová instalace a vysokonapěťové součásti vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0071 technologie a nabíjení elektrického/hybridního vozidla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0052 konfigurace řídicích a asistenčních systémů motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0051 virtuální a rozšířená realita 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0072 autonomní řízení vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0042 alternativní pohony motorových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0066 konstrukce baterií pro elektromobilitu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.