Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102054

Realitní makléř

Realitní makléř vyhledává, posuzuje a oceňuje nemovitosti za účelem jejich pronájmu, prodeje nebo koupě, dojednává konkrétní podmínky pro uzavření realitní smlouvy, poskytuje související poradenství a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací pronájmu, prodeje nebo koupi nemovitostí.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Obchodník s realitami, Realitní agent, Realitní zprostředkovatel, Real Estate Agent
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

CZ-ISCO

  • 33340 - Realitní makléři
  • 3334 - Realitní makléři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3334 Realitní makléři http://data.europa.eu/esco/isco/C3334

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L
KKOVTypeEnum.3 Ekonomika a podnikání 6341M01
KKOVTypeEnum.3 Obchodní akademie 6341M02
KKOVTypeEnum.3 Obchodník 6641L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod 66xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka (66-042-M)

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.D.3911 Kontrola správnosti údajů rozhodných pro uskutečnění prodeje či pronájmu (ověření vlastnictví, kontrola stavu majetku v pozemkových knihách apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8911 Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečnění prodeje či pronájmu nemovitosti, resp. pro uzavírání kupních a nájemních smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8913 Vyhledávání nemovitostí vhodných k nákupu nebo ke zprostředkování prodeje či pronájmu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2912 Zprostředkování koupí, prodejů nebo pronájmů nemovitostí klientům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2913 Sjednávání podmínek pro uzavírání kupních, zprostředkovatelských či nájemních smluv včetně stanovování provizí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.3911 Provádění nákupu a prodeje nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14.C.1911 Poskytování informací klientům o podmínkách prodeje či pronájmu, o předmětu prodeje či pronájmu včetně prohlídek těchto nemovitostí či pronajímaných prostor 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.C.1042 Poskytování rad a informací při koupi a prodeji staveb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2002 Zajišťování údajů z katastru nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1058 Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3932 Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14._.0091 náležitosti obchodu s nemovitostmi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0004 katastr nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0047 obchod s nemovitostmi se zástavním právem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0042 převody nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0052 marketing a reklama v oblasti služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22._.0033 etický kodex a jeho aplikace v praxi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.