Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102008

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Sales representative
Nadřízené povolání: Obchodník
Příbuzné specializace: Knihkupec, Starožitník, Zastavárník, Aukcionář, dražebník, Pracovník internetového obchodu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza a segmentace trhu.
 • Provádění marketingového průzkumu.
 • Nakupování a prodej zboží.
 • Sestavování kalkulace ceny výrobků a služeb, znalost principů tvorby cen.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Prezentace zboží zákazníkům.
 • Poskytování informací o charakteristikách a funkcích zboží a služeb zákazníkům.
 • Podpora prodeje.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání nebo pro uzavírání obchodních smluv.

CZ-ISCO

 • 33220 - Obchodní zástupci
 • 3322 - Obchodní zástupci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obchodní zástupci (CZ-ISCO 3322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 868 Kč 44 551 Kč 84 943 Kč - - -
Středočeský kraj 16 186 Kč 39 445 Kč 73 352 Kč - - -
Jihočeský kraj 15 634 Kč 32 006 Kč 66 454 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 910 Kč 37 165 Kč 64 656 Kč - - -
Ústecký kraj 20 018 Kč 34 050 Kč 68 379 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 088 Kč 38 965 Kč 69 619 Kč - - -
Pardubický kraj 19 490 Kč 35 176 Kč 64 041 Kč - - -
Kraj Vysočina 17 433 Kč 31 954 Kč 51 784 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 565 Kč 34 483 Kč 62 903 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 609 Kč 36 967 Kč 65 918 Kč - - -
Zlínský kraj 20 888 Kč 41 425 Kč 79 383 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 165 Kč 39 659 Kč 63 066 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3322 Obchodní zástupci 38 021 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3322 Obchodní zástupci http://data.europa.eu/esco/isco/C3322

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-N/xx
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.3 Ekonomika a podnikání 6341M01
KKOVTypeEnum.3 Obchodní akademie 6341M02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L
KKOVTypeEnum.3 Obchodník 6641L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obchodní zástupce/zástupkyně (66-015-M)
 • Obchodní zástupce/zástupkyně velkoobchodu (66-016-M)
 • Obchodní cestující (66-014-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.3051 Uzavírání obchodních smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2300 Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2012 Jednání se zákazníkem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5193 Zpracovávání předběžných i konečných kalkulací nákladů a cen 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2211 Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2004 Projednávání a uzavírání smluv s obchodními partnery 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2221 Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.1214 Poskytování rad a informací o vlastnostech a způsobu používání prodávaného zboží obchodním partnerům včetně případného předvedení nabízeného zboží či výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14.C.2992 Vyřizování stížností a reklamací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5031 Zpracovávání údajů zjištěných při marketingovém výzkumu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.D.6061 Provádění analýz zjištěných výsledků marketingu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.C.2015 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení celkové obchodní a odbytové strategie organizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.2001 Komunikace při styku s klienty a zákazníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0021 předváděcí techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0001 marketing obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0002 trh, jeho subjekty a chování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0098 související právní předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0016 obchodní právo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.