Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7782

Aukcionář, dražebník

Aukcionář, dražebník zajišťuje prodej různých druhů majetku, předmětů, starožitností, klenotů, výrobků, komodit, živého inventáře, aj. na aukcích nebo dražbách.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Auctioneer, Dražitel, Licitátor
Nadřízené povolání: Obchodník
Příbuzné specializace: Knihkupec, Starožitník, Zastavárník, Obchodní zástupce, Pracovník internetového obchodu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava aukcí nebo dražeb.
 • Zveřejnění aukce nebo dražby, zajištění účasti.
 • Přidělení dražebních čísel účastníkům aukce nebo dražby.
 • Vyhlášení vyvolávacích cen, jejich zvyšování nebo snižování podle zájmu.
 • Prodej různých druhů majetku, výrobků a předmětů na aukcích nebo dražbách.
 • Administrativní zajištění vlastního prodeje vydraženého zboží.
 • Dodržování dražebních pravidel.
 • Vedení příslušné evidence.

CZ-ISCO

 • 33393 - Aukcionáři (dražebníci)
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 203 Kč 34 228 Kč 55 941 Kč 30 301 Kč 38 120 Kč 51 590 Kč
Středočeský kraj 20 731 Kč 34 182 Kč 57 954 Kč 26 003 Kč 33 578 Kč 42 430 Kč
Jihočeský kraj 23 155 Kč 30 989 Kč 47 871 Kč 23 837 Kč 31 945 Kč 40 449 Kč
Plzeňský kraj 16 802 Kč 33 259 Kč 51 317 Kč 25 603 Kč 33 455 Kč 40 412 Kč
Karlovarský kraj 23 070 Kč 31 457 Kč 51 584 Kč - - -
Ústecký kraj 17 708 Kč 32 762 Kč 49 086 Kč 23 391 Kč 32 889 Kč 43 943 Kč
Liberecký kraj 24 190 Kč 31 296 Kč 47 295 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 733 Kč 29 356 Kč 44 839 Kč - - -
Pardubický kraj 19 052 Kč 26 938 Kč 43 097 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 805 Kč 33 188 Kč 48 460 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 456 Kč 29 043 Kč 47 197 Kč 24 600 Kč 31 524 Kč 41 910 Kč
Olomoucký kraj 24 164 Kč 28 594 Kč 46 478 Kč 24 376 Kč 32 874 Kč 39 625 Kč
Zlínský kraj 18 016 Kč 30 446 Kč 43 885 Kč 26 143 Kč 31 078 Kč 39 892 Kč
Moravskoslezský kraj 24 100 Kč 33 425 Kč 53 317 Kč 25 741 Kč 32 429 Kč 40 797 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 32 132 Kč 33 897 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3339

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.3 Ekonomika a podnikání 6341M01
KKOVTypeEnum.3 Obchodní akademie 6341M02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.3 Obchodník 6641L01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod 66xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.D.8912 Vedení požadovaných evidencí včetně vystavování potřebných dokladů o uskutečněných obchodech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.3411 Kontrola splnění podmínek platných pro účastníky dražby či aukce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8411 Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečnění dražby či aukce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3411 Prodej věcí movitých, živého inventáře i věcí nemovitých při dodržení podmínek platných pro příslušnou dražbu či aukci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6031 Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i42.C.3011 Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1048 Odhad hodnoty předmětu dražby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1049 Ovládání funkce licitátora v procesu veřejné dražby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.Z.1007 Ovládání procesů a postupů při provádění dražby nedobrovolné 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14.Z.1006 Ovládání procesů a postupů při provádění dražby dobrovolné 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0041 organizace a řízení aukcí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0041 exekutorské postupy a pravidla vč. provádění dražeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0016 obchodní právo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
2.6 Kompetence k vedení lidí 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.