Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102642

Správce databází

Správce databází udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databází, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Analytik, Databázový architekt, Database Designer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy.
 • Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 • Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů a trace souborů).
 • Optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází.
 • Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat.
 • Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování.
 • Nastavování zabezpečení databází, tvorba auditů a jejich vyhodnocování.
 • Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline).
 • Spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska).
 • Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů.
 • Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.

CZ-ISCO

 • 25210 - Návrháři a správci databází
 • 2521 - Návrháři a správci databází

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Návrháři a správci databází (CZ-ISCO 2521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 575 Kč 71 021 Kč 143 778 Kč - - -
Středočeský kraj 36 790 Kč 54 629 Kč 98 063 Kč - - -
Ústecký kraj 35 309 Kč 61 230 Kč 93 470 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 689 Kč 63 121 Kč 110 830 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2521 Návrháři a správci databází 62 102 Kč 46 071 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2521 Návrháři a správci databází http://data.europa.eu/esco/isco/C2521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Výpočetní technika 1820M
KKOVTypeEnum.3 Informační technologie 1820M01
KKOVTypeEnum.3 Systémy informační 2631N012
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně databází (18-009-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.7002 Používání SQL 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1119 Aplikace popisu datového modelu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7003 Vytvoření databáze, instalace software pro chod databáze, a dalších podpůrných software 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7241 Optimalizace výkonnosti databáze 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3443 Zajištění bezpečnosti databáze proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3012 Udržování provozuschopnosti databází 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.8751 Vedení a aktualizace příslušných databází 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0013 práce s databázemi 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.