Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30604

Vozmistr

Vozmistr provádí technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici a zodpovídá za technický stav železničních vozů a za správné účinkování všech zapnutých brzd z výchozí do cílové stanice.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Wagon master, Wagenmeister
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění zkoušek funkčnosti a opotřebení brzd.
 • Odstraňování zjištěných přepravních závad.
 • Zajištění odstranění ložných závad zásilek.
 • Provádění technických a přepravních prohlídek železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.
 • Provádění drobných oprav poškozených vozů.
 • Provádění a kontrola posunu.
 • Odborné práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.
 • Vedení příslušné evidence technického stavu vozů a podkladů pro bezpečný a včasný odjezd vlaků.
 • Zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný odjezd vlaku.
 • Obsluha brzd železničních vozů.

CZ-ISCO

 • 43233 - Provozní technici v dopravě
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43233 Provozní technici v dopravě 36 132 Kč 39 009 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/51
RVP Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik elektrotechnik 2641L51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik strojů a zařízení 2344L001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik seřizovač 23-45-L/01
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik seřizovač 2345L51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vozmistr/vozmistrová (37-046-M)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.A.6011 Provádění posunu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h22.D.8027 Zpracovávání komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.3411 Vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení na základě výsledků zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.3413 Provádění kontrol dodržování technologických postupů dle předpisů a návodů výrobců ŽK 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.3421 Provádění technických prohlídek železničních vozů všech typů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4411 Provádění zkoušek účinnosti brzdných systémů vlaků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.5003 Zpracovávání výpočtů brzdicích procent vlaku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.8421 Vedení požadované dokumentace v oblasti prohlídek železničních vozů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.C.2411 Komplexní zajišťování předávek poškozených vozů do opravy a příjem vozů po opravách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.4411 Provádění drobnějších oprav drážních vozů včetně seřizování a nastavování potřebných parametrů brzdných systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h22.D.8012 Vedení dokumentace železničních vozů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0075 technologie oprav a seřizování kolejových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0004 dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0021 zásady a pravidla sestavování vlakových souprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0041 pravidla revizí určených technických zařízení na dráze 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0016 části kolejových vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0093 interní normy železniční dopravy a přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0028 přepravní podmínky železniční nákladní přepravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0020 technické parametry železničních souprav a vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0036 činnosti vozmistra 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Klaustrofobie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.