Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101914

Operátor zhotovení tiskových forem

Operátor zhotovení tiskových forem upravuje, řadí a přenáší tiskové předlohy z počítače na litografický film jako podklad pro výrobu tiskových desek pro ofsetové tiskařské stroje nebo přenáší tiskové předlohy z počítače na datový soubor pro přenos a záznam obrazu pomocí laserových nebo diodových paprsků z různých oblastí spektra.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Operátor předtiskové přípravy, Operator of printing forms, Bearbeiter in der Druckvorstufe
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, prostředků a programů s ohledem na charakter tiskové techniky.
 • Příjem textových, obrazových, datových podkladů a přenosných médií pro reprodukci a zpracování předtiskové přípravy tiskových forem.
 • Kontrola datových souborů.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů a vyřazení stránek.
 • Zpracovávání archových montáží.
 • Zpracovávání tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem.
 • Nastavování a obsluha počítačových programů pro výrobu tiskových forem.
 • Nastavování a určování formátu na tiskové formě.
 • Nastavování a obsluha jednotek pro děrování, případně ohyb ofsetových desek
 • Zhotovování kontrolních náhledů.
 • Obsluha řídicích jednotek pro přímé zhotovení tiskových forem.
 • Obsluha osvitových jednotek pro přímé zhotovení tiskových forem.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, diodového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
 • Archivace a evidence zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Rozložení barevných předloh do tiskových barev CMYK a označení barev tiskových desek.

CZ-ISCO

 • 73210 - Pracovníci přípravy tisku
 • 7321 - Pracovníci přípravy tisku

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 630 Kč 26 376 Kč 38 459 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 255 Kč 41 199 Kč 61 344 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7321 Pracovníci přípravy tisku 27 143 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7321 Pracovníci přípravy tisku http://data.europa.eu/esco/isco/C7321

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
RVP Reprodukční grafik 34-53-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452H
KKOVTypeEnum.3 Tiskař na polygrafických strojích 3452H001
KKOVTypeEnum.3 Tiskař na polygrafických strojích 3452H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H
KKOVTypeEnum.3 Reprodukční grafik 3453H001
KKOVTypeEnum.3 Reprodukční grafik 3453H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru polygrafická výroba 3454H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor/operátorka zhotovení tiskových forem (34-035-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.B.2030 Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2022 Zhotovování kontrolního náhledu pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu zhotovení tiskové formy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.4086 Koordinace a kalibrování osvitové jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných počítačových programů a norem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.7050 Zhotovení montážního plánu ručním rýsováním nebo využitím kreslicího zařízení pro montáž ve formátu tiskových archů v tiskových technikách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2038 Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.1003 Obsluha vyvolávací linky, včetně finálních úprav tiskových forem dle dané tiskové techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2009 Obsluha fotomechanického a elektronického zařízení (např. skenerů, kamer, zvětšovacích, kopírovacích přístrojů a vyvolávacích automatů) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.3111 Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.8210 Vedení technické a technologické dokumentace v polygrafické výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.8140 Archivování a vedení kompletní dokumentace tiskové zakázky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.2908 Volba postupu zhotovování tiskových forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.3046 Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2020 Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0035 polygrafická montáž 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0057 normy a technické podklady v polygrafii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0009 technologie tisku 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Barevné vidění, zejména pro inzertní strany

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.