Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101750

Řidič nákladní a autobusové dopravy

Řidič nákladní a autobusové dopravy řídí silniční nákladní a autobusová vozidla nebo jízdní soupravy, přepravuje osoby nebo různé druhy nákladů při krátkých a dálkových trasách a zodpovídá za bezpečnost jejich přepravy, uložení a doručení, v souladu s příslušným řidičským oprávněním a silničními předpisy a normami.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řidič nákladních automobilů a tahačů, Řidič kamionu, Řidič nákladního vozidla, Řidič cisterny, Řidič autobusu, Řidič trolejbusu, Řidič mikrobusu, Řidič městské hromadné dopravy, Freight and bus driver, Fracht- und Busfahrer
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
  • 8331 - Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 744 Kč 27 241 Kč 44 669 Kč 28 915 Kč 34 056 Kč 40 688 Kč
Středočeský kraj 18 436 Kč 28 829 Kč 43 039 Kč 26 480 Kč 35 549 Kč 41 283 Kč
Jihočeský kraj 18 055 Kč 28 669 Kč 38 211 Kč 31 873 Kč 39 935 Kč 45 469 Kč
Plzeňský kraj 17 678 Kč 25 478 Kč 37 858 Kč 32 880 Kč 37 729 Kč 41 280 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 688 Kč 29 358 Kč 34 852 Kč
Ústecký kraj 19 460 Kč 29 692 Kč 40 339 Kč 26 522 Kč 39 730 Kč 44 923 Kč
Liberecký kraj - - - 23 591 Kč 27 924 Kč 31 903 Kč
Královéhradecký kraj 17 088 Kč 29 634 Kč 39 404 Kč 25 186 Kč 29 461 Kč 34 585 Kč
Pardubický kraj 17 782 Kč 28 630 Kč 42 537 Kč 28 624 Kč 33 759 Kč 39 009 Kč
Kraj Vysočina 18 655 Kč 30 314 Kč 41 779 Kč 31 065 Kč 35 904 Kč 39 338 Kč
Jihomoravský kraj 16 558 Kč 26 123 Kč 39 744 Kč 26 984 Kč 36 355 Kč 40 748 Kč
Olomoucký kraj 16 584 Kč 25 164 Kč 39 140 Kč 28 691 Kč 34 589 Kč 38 672 Kč
Zlínský kraj 16 761 Kč 23 590 Kč 38 484 Kč 24 972 Kč 28 766 Kč 32 989 Kč
Moravskoslezský kraj 17 468 Kč 24 343 Kč 36 008 Kč 26 423 Kč 34 751 Kč 39 203 Kč

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (CZ-ISCO 8331)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 37 125 Kč 45 877 Kč 50 902 Kč - - -
Karlovarský kraj 19 678 Kč 29 956 Kč 40 505 Kč - - -
Pardubický kraj 21 795 Kč 35 095 Kč 44 387 Kč - - -
Jihomoravský kraj 30 131 Kč 38 190 Kč 45 412 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 018 Kč 35 457 Kč 41 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 26 115 Kč 35 622 Kč
8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají 37 976 Kč 42 880 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel http://data.europa.eu/esco/isco/C8332

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOVTypeEnum.3 Automechanik 2368H001
KKOVTypeEnum.3 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla 2368H003
KKOVTypeEnum.3 Mechanik opravář motorových vozidel 2368H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.3 Mechanik opravář 2366H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Mezinárodní řidičský průkaz podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21.B.6131 Řízení autobusů a trolejbusů, včetně výběru jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.6121 Řízení nákladních automobilů a tahačů s ohledem na charakter nákladu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4002 Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4003 Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4004 Optimální využívání ovládacích a bezpečnostních prvků vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4005 Ukládání a zajišťování nákladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1016 Kontrola a příprava vozidla před jízdou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.A.4121 Údržba a běžné opravy nákladních automobilů a tahačů, kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1013 Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.2009 Zaznamenávání jízdy a bezpečnostních přestávek pomocí tachografů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1048 Evidence a vedení záznamů o provozu vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1049 Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy s cestujícími 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.3123 Kontrola nakládky i vykládky v rámci stanovené nosnosti vozidla, přebírání a předávání doprovodných dokumentů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21._.0012 řízení nákladních automobilů řidičský průkaz sk. C 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0013 řízení autobusů řidičský průkaz sk. D 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0006 předpisy a technické normy upravující silniční dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0032 pravidla používání tachografů a navigace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf