Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102908

Pomocný pracovník ve strojírenství a automobilovém průmyslu

Pomocný pracovník ve strojírenství a automobilovém průmyslu provádí podle stanovených technologických postupů a norem pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce a dále se podílí na montáži strojů a zařízení ve strojírenství a automobilové výrobě.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu, Manipulant na výrobní lince, Manipulant výroby, Manipulační pracovník ve strojírenství a automobilovém průmyslu, Auxiliary worker in engineering and automotive industry, Hilfsarbeiter in der Maschinenbau- und Automobilindustrie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce ve strojírenství a automobilovém průmyslu.
 • Pomocné a manipulační práce při výrobě a montáži automobilů.
 • Úklidové práce ve strojírenství nebo výrobním provozu.
 • Nakládka a vykládka materiálu nebo zboží z / na dopravní prostředek.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Mytí a čištění strojů a výrobních prostor.
 • Provádění denní údržby a drobných oprav dle provozních pokynů.
 • Zavážení materiálu dle požadavků na vyráběný model/typu výrobku.
 • Připravování expedic vyrobených dílů (výrobky k zákazníkovi).
 • Pomocné seřizovací práce podle plánu výroby.
 • Balení hotových výrobků a zboží podle kritérií expedice.

CZ-ISCO

 • 93299 - Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení
 • 9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 902 Kč 24 673 Kč 33 975 Kč - - -
Středočeský kraj 16 160 Kč 25 735 Kč 37 968 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 885 Kč 26 425 Kč 37 046 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 181 Kč 23 529 Kč 33 927 Kč - - -
Liberecký kraj 15 356 Kč 26 815 Kč 37 733 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 197 Kč 24 741 Kč 38 506 Kč - - -
Pardubický kraj 14 713 Kč 23 681 Kč 34 318 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 486 Kč 20 382 Kč 32 165 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 843 Kč 24 154 Kč 34 457 Kč - - -
Zlínský kraj 14 912 Kč 23 621 Kč 35 393 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 049 Kč 23 101 Kč 32 952 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 23 865 Kč 24 207 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9329 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C9329

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxJ

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu xxxxJ
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manipulant/manipulantka interní logistiky v automobilovém průmyslu (23-083-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3005 Provádění nejjednodušších montážních prací (např. sestavování dílů nenáročných výrobků bez použití spojovacích součástí, montáž jednoduchých šroubových a nýtových spojů apod.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3006 Montáž strojů a zařízení při jejich hromadné výrobě na montážních linkách 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.A.0000 Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2012 Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1901 Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů a linek ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2081 Tepelné zpracování materiálů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1089 Provádění nenáročných operací tepelného zpracování kovů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.5011 Čištění, leštění, odmašťování a mytí součástí a výrobků 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.5001 Úklid zařízení, mytí a dezinfekce 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.6041 Jednoduchá výměna olejů, maziv apod. 1 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0032 balení zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.