Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100073

Logistik výroby

Logistik výroby na základě výrobních norem a technologických postupů plánuje, zajišťuje a řídí pohyb optimálního množství surovin, materiálu a polotovarů mezi skladem a výrobním procesem odpovídá za plynulý a efektivní materiálový a výrobní tok a včasné dodání hotových výrobků zákazníků.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Logistics, Production logistics, Produktionslogistik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.
 • Řízení materiálového a zbožového toku ve výrobě.
 • Stanovování harmonogramu nasazení a využití výrobních prostředků.
 • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
 • Analyzování a následné navrhování efektivních logistických a výrobních operací.
 • Vyhodnocování a posuzování efektivnosti procesů ve výrobním procesu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce s dodavateli a zákazníky.
 • Testování a účast při vývoji nových výrobních systémů a funkcionalit.
 • Vypracovávání metodických a koncepčních materiálů.
 • Spolupráce s logistikem skladových operací a logistikem dopravy.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Přijímaní a evidování objednávek a příjmu zboží, včetně výrobního využití.

CZ-ISCO

 • 43220 - Úředníci ve výrobě
 • 4322 - Úředníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci ve výrobě (CZ-ISCO 4322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 281 Kč 40 442 Kč 59 556 Kč - - -
Středočeský kraj 21 674 Kč 35 276 Kč 55 078 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 085 Kč 36 417 Kč 54 425 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 975 Kč 39 905 Kč 61 838 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 417 Kč 34 834 Kč 51 022 Kč - - -
Ústecký kraj 27 695 Kč 37 877 Kč 55 643 Kč - - -
Liberecký kraj 26 158 Kč 32 163 Kč 52 806 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 466 Kč 39 055 Kč 50 665 Kč - - -
Pardubický kraj 24 721 Kč 28 601 Kč 39 852 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 947 Kč 32 620 Kč 48 128 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 267 Kč 34 882 Kč 46 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 175 Kč 30 688 Kč 42 972 Kč - - -
Zlínský kraj 22 440 Kč 32 336 Kč 50 163 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 912 Kč 33 762 Kč 45 639 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4322 Úředníci ve výrobě 34 036 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4322 Úředníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C4322

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOVTypeEnum.3 Logistické a finanční služby 3742M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství 2342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Logistik/logistička výroby (37-032-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53.D.8911 Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2211 Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.5911 Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6911 Provádění rozborů nákladovosti výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.2914 Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.5001 Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.2913 Řízení dílčích procesů optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.A.0000 Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.2911 Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.2912 Stanovování uspořádání výrobních procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2916 Realizace unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.1201 Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2311 Zpracovávání časových plánů logistických a distribučních skladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0031 logistika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0032 logistika ve výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0036 technologie ložných operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0035 technologie přepravních činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0039 zpětná logistika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0037 přepravní technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.