Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100074

Logistik disponent

Logistik disponent řídí a organizuje vnitrostátní a mezinárodní dopravu a přepravu zboží a surovin a v závislosti na druhu přepravovaného nákladu vyhledává optimální řešení pro plánování vhodné trasy a vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků, řeší vzniklé problémy při přepravě, včetně celních, pojistných a daňových náležitostí, dále komunikuje a spolupracuje s dodavateli, zákazníky a ostatními odděleními organizace.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Disponent logistiky, Disponent pro mezinárodní zasílatelství, Zasílatel, Dispečer pro mezinárodní zasílatelství, Speditér, Specialista bezpečnostní přepravy, Specialista pro pojištění a reklamace, Dispečer logistiky, Logistik v dopravě a přepravě, Logistics dispatcher, Logistik-Dispatcher, Logistical
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace a organizace vnitrostátní a mezinárodní dopravy a přepravy.
 • Řízení přepravy v reálném čase, včetně kontrol průběhu.
 • Sjednávání a uzavírání zakázek v závislosti na druhu přepravovaného nákladu.
 • Uzavírání pojistných smluv a zajišťování celní, přepravní dokumentace dle typu nákladu.
 • Koordinace bezpečného zajištění zboží s ohledem na působení přepravních rizik na zboží při přepravě.
 • Spolupráce a komunikace s dopravci a zákazníky na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
 • Zpracovávání podkladů v souvislosti plánováním tras s ohledem na hospodárnost přeprav.
 • Volba vhodných typů manipulačních, přepravních a dopravních prostředků pro daný náklad.
 • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu na mezinárodní a vnitrostátní úrovni.
 • Plánování optimální přepravní trasy a časového harmonogramu.
 • Plnění celní povinnosti a kontroly importovaného, exportovaného nákladu.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Zpracovávání cenových nabídek přepravy nebo tarifů dopravně-přepravních procesů.
 • Vedení přepravní, celní, pojišťovací a obchodní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 43234 - Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti 34 991 Kč 38 402 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOVTypeEnum.3 Logistické a finanční služby 3742M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví 6442M
KKOVTypeEnum.3 Management v dopravě 6442M032

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Logistik/logistička v dopravě a přepravě (37-031-M)
 • Disponent/disponentka mezinárodního zasilatelství (37-054-M)
 • Odborný referent / odborná referentka pro pojištění a reklamace v přepravě (37-065-M)
 • Odborný referent / odborná referentka pro bezpečnost přepravy (37-064-M)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Kurz FIATA (Mezinárodní federace zasilatelských sdružení - Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.D.5932 Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.5933 Zpracovávání komplexních cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.7001 Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2934 Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.1201 Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2016 Zajišťování vhodných dopravních prostředků a příslušných přepravních smluv k nim 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.2003 Vyřizování došlých reklamací na provedené přepravy, koordinace silniční a ostatních druhů dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.3931 Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.C.2001 Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2331 Koordinování odborných činností spojených s optimalizací dopravy a přepravy v rámci řízení logistických procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.8931 Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.2931 Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2013 Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0033 logistika v dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0039 zpětná logistika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0035 technologie přepravních činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0036 technologie ložných operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0037 přepravní technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0021 speditérská činnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0022 zasilatelství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0062 celní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0038 dopravní geografie (hlavní světové dopravní toky, fyzikální a klimatické podmínky a geopolitické aspekty) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0004 postupy mezinárodního obchodu nezbytné pro uzavírání smluv o dodávkách a pojištění zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0081 mezinárodní obchodní podmínky – Incoterms 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0094 informační systémy a aplikace v zasílatelství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.