Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100075

Logistik skladových operací

Logistik skladových operací řídí a zajišťuje bezpečné a normami stanovené uskladnění zboží a surovin v různých teplotních režimech a zodpovídá za optimální využití prostředků k mechanizaci, manipulaci a efektivnosti ve skladovacího procesu.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Lagerbetriebslogistik, Warehouse operations logistics, Logistical
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení a kontrola podřízených pracovníků.
 • Řízení a optimalizace skladovacích procesů.
 • Řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice.
 • Stanovování harmonogramu nasazení a využití optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladu.
 • Navrhování unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
 • Analyzování a následné navrhování efektivních logistických a skladových operací.
 • Vyhodnocování a posuzování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.
 • Zajišťování provozu a evidence skladových strojů a zařízení.
 • Zpracovávání cenových nabídek a tarifů skladových nákladů.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství.
 • Spolupráce se skladovými zákazníky a jejich dopravci.
 • Zabezpečování inventurních soupisů a celkové inventury skladu pro jednotlivé zákazníky.
 • Testování a účast při vývoji nových skladovacích systému a funkcionalit.
 • Vypracovávání metodických a koncepčních materiálů.
 • Přijímaní a evidování objednávek a příjmu zboží, včetně skladových přesunů.
 • Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin.
 • Rozhodování o přijetí objednávek exportních a importních přeprav.

CZ-ISCO

 • 43239 - Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43239 Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě 35 056 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOVTypeEnum.3 Logistické a finanční služby 3742M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví 6442M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Logistik/logistička skladových operací (37-030-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53.Z.2951 Stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.5001 Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.3211 Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.5951 Zpracování dílčích podkladů pro kalkulaci skladových nákladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8004 Zpracování příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.5003 Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.5002 Řízení dílčích procesů optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních aj. prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2953 Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8418 Vedení evidence skladovaného zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2011 Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6015 Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6342 Analyzování příčin provozních problémů, návrhy na jejich odstranění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0031 logistika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0039 zpětná logistika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0036 technologie ložných operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0035 technologie přepravních činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0037 přepravní technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.