Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101722

Pečující osoba o dítě v dětské skupině

Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chůva pro děti do 3 let, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Pečovatelka pro děti do zahájení povinné školní docházky, Chůva pro děti v jeslích, Chůva péče o dítě v dětské skupině, Caregiver of the child in the children's group / nursery
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

CZ-ISCO

  • 53119 - Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
  • 5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
RVP Sociální činnost 75-41-M/01
RVP Praktická sestra 53-41-M/03
RVP Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02
RVP Zdravotnický asistent 53-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M
KKOVTypeEnum.3 Zdravotnický asistent 5341M01
KKOVTypeEnum.3 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru praktická sestra 5341M03
KKOVTypeEnum.3 Všeobecná sestra 5341M001
KKOVTypeEnum.3 Zdravotnický asistent 5341M007
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
KKOVTypeEnum.3 Sociální služby 7541M001
KKOVTypeEnum.3 Sociální činnost 7541M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
KKOVTypeEnum.3 Pedagogika pro asistenty ve školství 7531M02
KKOVTypeEnum.3 Předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M005
KKOVTypeEnum.3 Předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství 5341N
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaná porodní asistentka 5341N003
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaná všeobecná sestra 5341N11
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaný zdravotnický záchranář 5341N21
KKOVTypeEnum.3 Vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaná dětská sestra 5341N51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
  • Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1067 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.E.1814 Poskytování první pomoci dítěti/dětem 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.A.2001 Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.1224 Podpora sociálně emočního vývoje dítěte v ranném věku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k21.C.6030 Příprava a organizování zábavy pro děti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.Z.5312 Organizace volnočasových aktivit pro děti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6001 Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.6211 Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6128 Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.1220 Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34.C.6130 Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6020 Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6002 Vedení dítěte k hygienickým návykům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.6210 Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0018 Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0025 ošetřovatelská péče o děti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0023 ošetřovatelská péče o kojence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k21._.0001 pečovatelství o děti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0012 dětské nemoci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0013 somatický a psychomotorický vývoj dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0058 hygiena a epidemiologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0007 metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.