Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100022

Logistik specialista

Logistik specialista řídí, kontroluje a koordinuje optimalizaci skladovacího procesu, dopravně – přepravního procesu nebo materiálového toku ve výrobním procesu, provádí celkové vyhodnocení efektivnosti logistických procesů a dohlíží na dodržování sjednaných smluvních podmínek a kvalitu poskytovaných služeb.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Logistik v dopravě a přepravě specialista, Logistik skladových operací specialista, Logistik výroby specialista, Logistics specialist, Logistikspezialist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování provozních plánů a logistických procesů v souladu se strategií organizace.
 • Nastavování, koordinace a implementace nových logistických procesů.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Předkládání návrhů na technická a technologická opatření a vybavení pro efektivní logistický proces.
 • Posuzování efektivního uspořádání výrobních, dopravních, skladových a pracovních procesů.
 • Řízení procesu unifikace, paletizace a kontejnerizace v logistickém procesu.
 • Řízení procesu nasazování a využití nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků v logistickém procesu.
 • Sledování nákladů vyplývajících z organizace výroby, dopravy, přepravy a práce.
 • Komplexní vyhodnocování efektivnosti v dopravně přepravním procesu, výrobním procesu a skladovém hospodářství.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Testování systému pro automatického zaskladňování.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.
 • Zabezpečování evidence docházky a proškolování skladových manipulantů.
 • Navrhování systémových změn logistických procesů.
 • Vyhledávání nových obchodních příležitostí v rámci svěřeného úseku.

CZ-ISCO

 • 21413 - Specialisté v oblasti logistiky
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 976 Kč 50 671 Kč 94 537 Kč 38 574 Kč 51 976 Kč 71 530 Kč
Středočeský kraj 32 985 Kč 50 794 Kč 88 641 Kč 29 269 Kč 38 079 Kč 49 540 Kč
Jihočeský kraj 32 839 Kč 45 799 Kč 70 024 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 721 Kč 43 859 Kč 65 596 Kč 29 321 Kč 36 550 Kč 44 422 Kč
Karlovarský kraj 38 782 Kč 52 429 Kč 81 375 Kč - - -
Ústecký kraj 32 922 Kč 46 263 Kč 78 157 Kč 35 240 Kč 42 414 Kč 52 617 Kč
Liberecký kraj 27 320 Kč 45 275 Kč 74 915 Kč 30 358 Kč 38 839 Kč 52 429 Kč
Královéhradecký kraj 35 820 Kč 45 809 Kč 73 594 Kč - - -
Pardubický kraj 32 859 Kč 42 808 Kč 64 059 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 182 Kč 47 123 Kč 88 506 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 338 Kč 44 184 Kč 75 933 Kč 32 751 Kč 40 466 Kč 58 021 Kč
Olomoucký kraj 32 694 Kč 44 895 Kč 67 070 Kč 32 560 Kč 43 558 Kč 58 325 Kč
Zlínský kraj 31 014 Kč 45 173 Kč 67 481 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 648 Kč 45 378 Kč 80 835 Kč 33 943 Kč 42 737 Kč 58 355 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 47 229 Kč 45 152 Kč
21413 Specialisté v oblasti logistiky 43 958 Kč 52 481 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2141 Inženýři v průmyslu a ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C2141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje 3708R
KKOVTypeEnum.2 Dopravní management, marketing a logistika 3708R003
KKOVTypeEnum.2 Logistika, management 3708R012
KKOVTypeEnum.2 Logistika v dopravě a komunikacích 3708R013
KKOVTypeEnum.2 Logistika v dopravě a telekomunikacích 3708R034
KKOVTypeEnum.2 Management, marketing a logistika ve spojích 3708R035
KKOVTypeEnum.2 Logistika a řízení dopravních procesů 3708R046
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura 3706R
KKOVTypeEnum.2 Dopravní logistika 3706R006
KKOVTypeEnum.2 Logistika služeb 3706R007

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje 37xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.Z.2914 Řízení zpětné logistiky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.2955 Navrhování optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků v logistickém procesu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.2915 Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.2312 Zpracovávání koncepcí spolupráce s jinými úseky organizace v rámci řízení logistických a distribučních procesů a jejich optimalizace v logistickém řetězci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2933 Koordinace dopravních, manipulačních a skladovacích procesů a logistických systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2312 Koncipování strategických plánů v oblasti logistiky a distribuce organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2313 Zpracování plánů k zajištění bezproblémového chodu logistiky a stanovení politiky nákupu v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.3911 Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2001 Koordinace projektů vedoucích ke změnám logistických procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.5911 Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.8911 Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2342 Vytváření interních směrnic a metodik pro oblast logistiky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2064 Uplatňování základů managementu kvality 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.2311 Koordinování činností a řízení zaměstnanců příslušného úseku organizace v rámci řízení logistických a distribučních procesů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6342 Analyzování příčin provozních problémů, návrhy na jejich odstranění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54._.0023 management kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0031 logistika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0033 logistika v dopravě 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0036 technologie ložných operací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0035 technologie přepravních činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0037 přepravní technologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.