Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 255

Garderobiér

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Dresser
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů.
 • Opravy poškozených kostýmů.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
 • Uskladňování kostýmů včetně jejich označování inventárními čísly.
 • Vedení evidence všech kostýmů inscenací, které jsou na repertoáru až po jejich stažení.
 • Údržba kostýmů a kostýmních doplňků – praní a žehlení.
 • Úprava kostýmů a kostýmních doplňků – zmenšení, zvětšení v oblasti divadla.
 • Nákup prádla a doplňků do inscenací, doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle.

CZ-ISCO

 • 34359 - Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
 • 3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury http://data.europa.eu/esco/isco/C3435

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Šití oděvů 31-59-E/01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.B.4001 Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.6021 Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.5013 Čištění a praní scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.8013 Vedení evidence scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.4011 Opravy a údržba scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.Z.4012 Organizace práce a řízení v oblasti servisu scénických kostýmů a doplňků v umělecké tvorbě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.6022 Skladování scénických kostýmů a doplňků, balení pro transport a jejich případná likvidace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.4012 Náročná úprava kostýmů, zvětšení nebo zmenšení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0022 kostýmy pro film a divadlo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.