Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102627

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Pomocný pracovník hotelového provozu, Pomocný dělník, Hotelový zřízenec, Nosič zavazadel, Poslíček, Pomocný pracovník v restauraci, Assistent in Hotels und Restaurants, Assistant in hotels and restaurants
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských a ubytovacích provozů.
 • Čištění zařízení, výrobních, pohostinských a ubytovacích prostor.
 • Přípravné práce při výrobě pokrmů.
 • Výpomoc při úklidu a údržbě pohostinských a ubytovacích prostor.
 • Výpomoc při obsluze hostů.
 • Doplňkový prodej zboží.

CZ-ISCO

 • 91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
 • 9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 18 065 Kč 21 227 Kč 28 977 Kč
Středočeský kraj 14 879 Kč 18 516 Kč 25 999 Kč 18 207 Kč 21 050 Kč 25 231 Kč
Jihočeský kraj - - - 18 398 Kč 20 905 Kč 25 540 Kč
Plzeňský kraj 15 194 Kč 17 844 Kč 25 489 Kč 18 551 Kč 21 336 Kč 29 768 Kč
Karlovarský kraj 15 798 Kč 18 431 Kč 22 923 Kč 17 888 Kč 20 209 Kč 24 797 Kč
Ústecký kraj - - - 17 671 Kč 20 504 Kč 25 081 Kč
Liberecký kraj 14 640 Kč 17 213 Kč 25 256 Kč 17 984 Kč 20 379 Kč 24 858 Kč
Královéhradecký kraj 14 600 Kč 18 203 Kč 24 863 Kč 18 145 Kč 21 735 Kč 29 411 Kč
Pardubický kraj 14 651 Kč 18 048 Kč 25 019 Kč 18 595 Kč 21 467 Kč 26 584 Kč
Kraj Vysočina - - - 18 050 Kč 20 631 Kč 24 988 Kč
Jihomoravský kraj 14 993 Kč 17 865 Kč 24 732 Kč 18 193 Kč 21 146 Kč 26 121 Kč
Olomoucký kraj 14 750 Kč 17 844 Kč 24 388 Kč 18 125 Kč 21 192 Kč 25 870 Kč
Zlínský kraj 14 793 Kč 18 018 Kč 24 860 Kč 18 160 Kč 20 811 Kč 24 661 Kč
Moravskoslezský kraj 14 718 Kč 16 878 Kč 22 152 Kč 18 315 Kč 20 658 Kč 24 644 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 17 467 Kč 20 953 Kč
91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 17 319 Kč 20 507 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9112 Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích a jiných zařízeních http://data.europa.eu/esco/isco/C9112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice v ubytovacím zařízení (65-014-E)
 • Pracovník/pracovnice v ubytovacím zařízení (65-014-E)
 • Pomocný kuchař / pomocná kuchařka (65-005-E)
 • Pomocný číšník / pomocná servírka (65-012-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.A.5002 Ruční mytí nádobí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.3011 Prodej doplňkového sortimentu a zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.1011 Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3095 Výpomoc při výrobě jídel 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5011 Úklid v ubytovacích zařízeních 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5131 Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1011 Obsluha jednoúčelových kuchyňských strojů (např. hnětačů, šlehačů apod. ) a mycích zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.B.4010 Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6055 Manipulační práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.4011 Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení. 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0011 zásady úklidových prací 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění páteře

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.