Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102480

Popelář

Popelář provádí dle svozového programu ruční vynášku a zanášku odpadních nádob, nakládku a vysypání odpadních nádob na komunální a tříděný odpad do úklidových vozů, úklid prázdných odpadních nádob, včetně odstranění nečistot způsobených manipulací s odpadními nádobami.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob, Obsluha kukavozu, Úklidový pracovník, Cleaning staff for handling waste containers
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace s odpadními nádobami.
 • Vysypávání nádob na komunální a tříděný odpad do sběrných vozů na komunální a tříděné odpady.
 • Provádění úklidu stanoviště dle svozového plánu a pokynů nadřízených.
 • Úklid okolí odpadních kontejnerů a popelnic.
 • Provádění operativních úkolů dle pokynů nadřízených pracovníků.
 • Provádění základního třídění odpadů.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci.

CZ-ISCO

 • 96110 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
 • 9611 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (CZ-ISCO 9611)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 067 Kč 28 509 Kč 35 587 Kč - - -
Středočeský kraj 21 343 Kč 24 032 Kč 27 689 Kč - - -
Ústecký kraj 18 863 Kč 22 671 Kč 26 504 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 500 Kč 23 726 Kč 25 581 Kč - - -
Zlínský kraj 24 846 Kč 27 520 Kč 32 453 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 199 Kč 21 311 Kč 34 442 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů 23 244 Kč 24 227 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů http://data.europa.eu/esco/isco/C9611

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Neúplné základní vzdělání v oboru základní škola 7901B
KKOVTypeEnum.3 Základní škola speciální 7901B01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.A.5011 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6024 Vysypávání nádob na tříděný odpad 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6025 Provádění úklidu okolí odpadních kontejnerů a popelnic 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.B.4012 Ovládání strojní a ruční techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.Z.5011 Organizace práce na pracovišti 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h44.A.5017 Provádění manipulace s odpadními nádobami a související úklid 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5020 Provádění čištění odpadních nádob 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0011 zásady úklidových prací 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Imunodeficitní stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.