Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 2901

Pomocný pracovník v zeměměřictví

Pomocný pracovník v zeměměřictví připravuje geodetické a měřické přístroje a pomůcky a provádí podle pokynů geodeta nejjednodušší měřické a manuální práce při stabilizacích bodů se značkami nebo stavebním materiálem.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: General labourer, Lineman, Asistent v zeměměřictví, Figurant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace s geodetickými a měřickými přístroji a pomůckami.
 • Provádění prací při stabilizacích a signalizacích měřických bodů v terénu.
 • Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů.
 • Centrace měřických značek.
 • Stavby signalizačních zařízení.

CZ-ISCO

 • 93121 - Figuranti
 • 9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 9312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 007 Kč 32 412 Kč 52 398 Kč - - -
Pardubický kraj 30 247 Kč 36 482 Kč 48 826 Kč - - -
Zlínský kraj 20 003 Kč 33 823 Kč 43 714 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 31 956 Kč 27 565 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9312 Dělníci v oblasti inženýrských staveb http://data.europa.eu/esco/isco/C9312

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Asistent/asistentka v zeměměřictví (36-146-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15.A.6011 Stavby a centrace signalizačních zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.B.4012 Obsluha odrazných hranolů a dalších signalizačních pomůcek při observaci v terénu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.8011 Zapisování naměřených hodnot v zeměměřictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.A.4011 Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15._.0006 geodézie 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0007 geodetické měřicí přístroje 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.