Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6783

Ostřič

Ostřič provádí zaostřování obrazu při snímání.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Asistent kameramana
Příbuzné specializace: Vrchní osvětlovač, Pomocný kameraman, Švenkr
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zaostřování obrazu při snímání podle pohybu herců a daných kompozičních požadavků.
 • Zajišťování ostrosti jednotlivých záběrů podle pokynů kameramana.
 • Zajišťování údržby a provozuschopnosti snímací techniky.
 • Manipulace, transport a skladování snímací techniky a dalších kamerovacích technických zařízení.

CZ-ISCO

 • 35212 - Technici videozáznamů
 • 3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (CZ-ISCO 3521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 257 Kč 38 516 Kč 52 097 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 050 Kč 34 475 Kč 45 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 36 760 Kč 31 003 Kč
35212 Technici videozáznamů 40 868 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3521 Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku http://data.europa.eu/esco/isco/C3521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Užitá fotografie a média 82-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru audiovizuální tvorba a výroba 8243M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce 3456H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.F.2614 Zaostřování obrazu při snímání dle pohybu herců a daných kompozičních požadavků, zaostřování jednotlivých záběrů dle pokynů kameramana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.8611 Vedení evidence pořizování a spotřeby negativní suroviny pro výrobu filmu a zajišťování jejího zúčtování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.4612 Běžná údržba a zajišťování provozuschopnosti snímací techniky a dalšího kamerového technického zařízení v průběhu natáčení filmu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.6611 Předepsaná manipulace se snímací technikou a dalším kamerovým technickým zařízením, transport a skladování zařízení v průběhu natáčení filmu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0061 snímací technika, práce s kamerou, natáčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0065 televizní technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.