Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102321

Pilot

Pilot v souladu s letovými předpisy a normami spolupracuje s pracovníky leteckého pozemního personálu při přípravě a průběhu letu, řídí a ovládá různé druhy letounů s využitím navigačních přístrojů a počítačových systémů řízení letounu.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Dopravní pilot, Obchodní pilot, Velitel letadla, Commercial Pilot
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 31531 - Piloti
  • 3153 - Piloti, navigátoři a palubní technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Piloti, navigátoři a palubní technici (CZ-ISCO 3153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 968 Kč 80 368 Kč 221 673 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici 62 652 Kč 56 010 Kč
31531 Piloti 91 327 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3153 Piloti, navigátoři, letečtí technici a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C3153

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje 3708R
KKOVTypeEnum.2 Profesionální pilot 3708R030
KKOVTypeEnum.2 Letecká doprava 3708R031
KKOVTypeEnum.2 Letecký provoz 3708R011
KKOVTypeEnum.2 Dopravní systémy, technika 3708R009
KKOVTypeEnum.2 Dopravní prostředky 3708R005
KKOVTypeEnum.2 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě 3708R043

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607R
KKOVTypeEnum.2 Dopravní inženýrství 3607R042

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti výkonného letce v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Pilotování malých letadel - průkaz pilota - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Teoretické zkoušky PPL (Private pilot license) CPL (Commercial pilot license) / ATPL (Airline transport pilot license) podle Nařízení (EU) č. 1178/2011
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - ICAO English - Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23.B.4037 Provádění stanovených úkolů druhého pilota před letem, v průběhu letu a po letu v souladu s příslušnými provozními předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.4151 Obsluhování technických systémů letadla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6021 Řízení letadel s různou vzletovou hmotností na pravidelných i nepravidelných linkách při přepravě zboží a osob 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1213 Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6031 Řízení letadel na nepravidelných tratích, s přistáním na neznámých letištích při letech do krizových oblastí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.2141 Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3031 Kontrola a koordinace činnosti posádky letadla od zahájení předletové přípravy do ukončení letu, odpovědnost za činnost posádky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3131 Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6036 Řízení vrtulníků, včetně provádění příslušných činností od zahájení předletové přípravy do ukončení letu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6312 Analyzování meteorologických a klimatologických měření, řešení úkolů v rámci zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8112 Vyplňování a vedení příslušné dokumentace o obsluze systémů pro přenos letových dat a o vykonávání dílčích činností, spojených s řízením letového provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6032 Řízení letadel při zkušebních a zalétávacích letech 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3772 Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.7211 Poskytování základní zdravotnické pomoci cestujícím na palubě dopravního letadla 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3999 Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23._.0032 legislativa upravující provoz civilního letectví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0031 předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0001 činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni velitel letadla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0002 činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni obchodní pilot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0003 činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni dopravní pilot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0013 pravidla letové navigace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0014 pravidla rádiové komunikace v letectví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0017 bezpečnost letového provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.4 Netiketa 2
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
5.1 Řešení technických problémů 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy podle Nařízení komise (EU) č.1178/2011

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.