Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102391

Strojvedoucí vozů metra

Strojvedoucí vozů metra v souladu s odbornou způsobilostí k příslušným činnostem a průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, řídí elektrické hnací vozidlo na dráze speciální – metro a provádí činnosti nutné k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strojvůdce, Strojvůdce elektrických vozů metra, Řidič metra, Strojvůdce metra, Subway driver, U-Bahn-Fahrer
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách a vyhláškou č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

CZ-ISCO

  • 83113 - Strojvedoucí metra, podzemních drah
  • 8311 - Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků (CZ-ISCO 8311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 42 375 Kč 53 285 Kč 65 739 Kč - - -
Středočeský kraj 39 988 Kč 47 046 Kč 54 593 Kč - - -
Jihočeský kraj 37 746 Kč 46 703 Kč 55 573 Kč - - -
Plzeňský kraj 39 933 Kč 47 831 Kč 55 347 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 030 Kč 41 411 Kč 52 010 Kč - - -
Ústecký kraj 35 898 Kč 44 767 Kč 58 678 Kč - - -
Liberecký kraj 38 974 Kč 47 523 Kč 53 080 Kč - - -
Královéhradecký kraj 39 011 Kč 46 732 Kč 52 008 Kč - - -
Kraj Vysočina 39 992 Kč 47 683 Kč 56 342 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 463 Kč 46 810 Kč 53 646 Kč - - -
Olomoucký kraj 36 452 Kč 46 255 Kč 51 560 Kč - - -
Zlínský kraj 38 100 Kč 46 413 Kč 51 951 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 833 Kč 43 779 Kč 51 468 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků 46 952 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků http://data.europa.eu/esco/isco/C8311

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník 2365H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.3 Elektromechanik-stroje a zařízení 2652H002
KKOVTypeEnum.3 Elektrikář 2651H001
KKOVTypeEnum.3 Elektrikář-silnoproud 2651H003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje 37xxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osoba poučená – elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle odst. 3 přílohy 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení strojvedoucího, odborná způsobilosti podle § 4 vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpis
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla podle vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.A.6011 Provádění posunu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.1199 Obsluha traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4018 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4301 Provádění zkoušek vlakových brzd 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.8004 Vedení dokumentace vlakových souprav 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4016 Obsluha kolejových brzd 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2613 Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4501 Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.6003 Řízení a provozní ošetřování hnacího vozidla na dráze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4023 Provádění jízdy dle linkového vedení a jízdního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0008 přepravní řád a podmínky přepravy osob, zvířat a zavazadel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0006 provozní řády rádiových sítí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0007 struktura a organizace veřejné hromadné dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0007 linkové vedení a kolejová síť 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0014 pravidla řízení a údržby elektrického hnacího vozidla na dráze metra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0024 návěstidla a výhybky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0009 elektrická hnací vozidla metra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0016 části kolejových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.