Typ JP ID
Povolání 2195

Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího

Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího v souladu s odbornou způsobilostí k příslušným činnostem a příslušným osvědčením, řídí, obsluhuje a opravuje speciální vozidla infrastruktury využívaná k údržbě, opravám a rekonstrukcím železničních tratí a při odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řidič drážního speciálního vozidla, Traťový strojník, Infrastructure employee with a driver's license, Infrastrukturmitarbeiter mit Führerschein
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách a vyhláškou č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

CZ-ISCO

  • 83421 - Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
  • 8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 20 564 Kč 34 973 Kč 50 560 Kč - - -
Ústecký kraj 22 799 Kč 32 955 Kč 43 075 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 039 Kč 32 262 Kč 42 793 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 892 Kč 33 901 Kč 46 638 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 34 478 Kč 31 457 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
RVP Železničář 37-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
AKSO Strojník 2365H01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě 3752H
AKSO Železničář 3752H001
AKSO Železničář 3752H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje 37xxH

Legislativní požadavky

  • doporučené - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
  • povinné - Licence strojvedoucího, odborná způsobilosti podle § 2 vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
  • povinné - Osvědčení strojvedoucího, odborná způsobilosti podle § 4 vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpis

Další vhodné kvalifikace

  • doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792
  • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.B.6181 Řízení speciálních drážních vozidel 3 Nutné
h22.E.1181 Spolupráce při odstraňování následků nehod a následků mimořádných událostí včetně součinnosti při vyprošťování osob ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 3 Nutné
h22.A.4031 Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení na stavbu, opravy a údržbu železnic 3 Nutné
h22.B.4033 Obsluha strojů a zařízení na sanace železničního spodku 3 Nutné
h22.B.4034 Obsluha železničních jeřábů 3 Výhodné
h22.B.4035 Řízení motorových kolejových vozíků 3 Nutné
h22.B.4036 Obsluha odklizovacích, kropicích a dalších zařízení na čištění a údržbu železnice 3 Nutné
h25.D.4181 Řízení osádky speciálních vozidel vybavených a řízených počítačem nebo speciálních vozidel pracujících v komplexu s dalšími speciálními vozidly 3 Nutné
h25.D.8181 Vedení záznamů o provedených úkonech v oblasti speciálních strojů a zařízení 3 Nutné
h22.A.4171 Provádění oprav drážních vozidel, drážních strojů a zařízení, včetně jejich seřizování a nastavování potřebných parametrů 3 Nutné
h22.A.4412 Provádění běžné údržby drážních vozidel, drážních strojů a zařízení 3 Nutné
h22.B.1181 Obsluhování speciálních strojů a zařízení pro stavbu, rekonstrukci a opravy železničních tratí 3 Nutné
h22.B.4023 Provádění jízdy dle linkového vedení a jízdního řádu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 2 Nutné
h22._.0017 pravidla řízení a údržby motorového hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze 3 Nutné
h22._.0018 pravidla řízení a údržby speciálního hnacího vozidla pro odstraňování nehod a opravy na dráze 3 Nutné
h22._.0041 pravidla revizí určených technických zařízení na dráze 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
h22._.0032 technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
h22._.0092 interní normy železniční dopravy 2 Nutné
h22._.0094 předpisy železniční dopravy 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a04 Flexibilita 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.