Typ JP ID
Povolání 102471

Obsluha lanové dráhy, lyžařského vleku

Obsluha lanové dráhy, lyžařského vleku provádí přípravné, obslužné a kontrolní práce při provozu lanové dráhy nebo lyžařského vleku.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha lanové dráhy, Provozní pracovník obsluhy lanové dráhy, Staniční pracovník lanové dráhy, Obsluha lyžařského vleku, Ski lift operator, Skiliftbetreiber
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zodpovědnost za bezpečný provoz lanové dráhy/ lyžařského vleku.
 • Organizace nástupu, přepravy a výstupu cestujících.
 • Dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek nebo skipasů.
 • Obsluha a monitorování lanové dráhy/lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Kontrola tažných nebo nosných lan lanové dráhy/lyžařského vleku.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy/ lyžařského vleku.
 • Poskytování informací zákazníkům o provozu lanové dráhy/ lyžařského vleku.
 • Kontrola technického stavu lanové dráhy/ lyžařského vleku.
 • Poskytování první zdravotnické pomoci.

CZ-ISCO

 • 83433 - Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení
 • 8343 - Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení (CZ-ISCO 8343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 415 Kč 37 836 Kč 49 321 Kč - - -
Středočeský kraj 23 468 Kč 38 491 Kč 56 753 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 129 Kč 33 041 Kč 46 266 Kč - - -
Ústecký kraj 23 260 Kč 32 355 Kč 46 416 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 795 Kč 27 905 Kč 37 954 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 172 Kč 28 200 Kč 44 639 Kč - - -
Zlínský kraj 17 520 Kč 27 353 Kč 36 781 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 364 Kč 33 470 Kč 39 980 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení 32 283 Kč 26 709 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Informování horské služby o nehodě a organizování záchrany (v lyžařském areálu obecně, v prostorách nástupu a výstupu z lanové dráhy/lyžařského vleku). 6
Pomoc při nastupování klientů (např. malých dětí a tělesně postižených osob) na lanovou dráhu/lyžařský vlek. 5
Zapisování mimořádných událostí (úrazů) do knihy úrazů včetně charakteru úrazu, jména poskytovatele první pomoci apod. 5
Sledování klimatických podmínek (rychlost větru, blížící se bouřka) za provozu lanové dráhy/lyžařského vleku a informování strojníka v poháněcí stanici. 4
Hlášení poruch a přerušení provozu lanové dráhy/lyžařského vleku, hlášení úrazů souvisejících s provozem. 4
Zabezpečení lanové dráhy/ lyžařského vleku proti uvedení do samovolného chodu nebo do chodu nepovolanou osobou. 4
Sledování provozu na trati lanové dráhy/lyžařského vleku a při vzniku nebezpečí okamžité zastavení provozu. 4
Řešení mimořádností s ostatními pracovníky lanové dráhy/lyžařského vleku pomocí radiostanic. 4
Zapisování výsledků prohlídek a kontrol do provozního deníku. 3
Monitorování venkovní obrazovky a venkovního tabla a v případě mimořádností zastavení provozu lanové dráhy/lyžařského vleku. 3
Zajištění řádného chodu turniketů a kontrola jízdenek. 3
Odhazování sněhu dle potřeby. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
AKSO Elmech.-stroje a zařízení 2652H002
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Staniční pracovník lanové dráhy (23-079-H)
 • Obsluha lyžařského vleku (23-058-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h25.B.5040 Kontrola provozuschopnosti lanové dráhy, lyžařského vleku 3 Nutné
h25.B.5041 Provádění zkušebních jízd lanové dráhy, lyžařského vleku 3 Nutné
h33.C.7111 Poskytování první zdravotnické pomoci 3 Nutné
h25.Z.5001 Organizace nástupu, přepravy a výstupu 3 Nutné
d11.B.5002 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 Nutné
e81.B.4018 Obsluha radiostanice a zařízení handsfree 3 Nutné
h22.D.1030 Dodržování BOZP a požární ochrany 3 Nutné
h22.C.1003 Komunikace se zákazníky 3 Nutné
h25.D.8185 Vedení provozní a technické dokumentace lanové dráhy, lyžařského vleku 3 Nutné
h25.B.5039 Zajišťování provozu lanové dráhy, lyžařského vleku 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 3 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 3 Nutné
h21._.0008 přepravní řád a podmínky přepravy osob, zvířat a zavazadel 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Klaustrofobie.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy sluchu.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.