Typ JP ID
Povolání 102473

Obsluha sněžných pásových vozidel a technického zasněžování

Obsluha sněžných pásových vozidel a technického zasněžování řídí a obsluhuje sněžná pásová vozidla, upravuje sjezdové a běžecké tratě a zajišťuje provoz a údržbu čerpacích stanic a systému technického zasněžování.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník technického zasněžování, Obsluha technického zasněžování, Obsluha sněžného děla, Řidič sněžných pásových vozidel, Rolbař, Řidič rolby, Řidič sněžného skútru, Operation of snow tracked vehicles and technical snowmaking, Betrieb von schneebedeckten Fahrzeugen und technische Beschneiung
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro seřizování zasněžovací techniky a sněžných pásových vozidel.
 • Pravidelná kontrola technického stavu a provozuschopnosti sněžných pásových vozidel a zasněžovací techniky.
 • Technické ošetřování a běžná údržba sněžného pásového vozidla a zasněžovací techniky.
 • Seřizování a nastavení zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Obsluha ovládacího zařízení zasněžovací techniky.
 • Kontrola a příprava vozidla před jízdou.
 • Řízení sněžných pásových vozidel s ohledem na charakter klimatických podmínek.
 • Volba vhodného množství vody pro výrobu technického sněhu.
 • Zasněžování sjezdových a běžeckých tratí technickým sněhem.
 • Úprava sjezdových a běžeckých tratí dle technologického postupu.
 • Posuzování a vyhodnocení místních klimatických podmínek.
 • Obsluha jednoduché radiostanice.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Zaznamenávání údajů a technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Evidence a vedení záznamů o provozu sněžného vozidla.
 • Poskytování informací a komunikace s vedením lyžařského střediska.

CZ-ISCO

 • 83422 - Obsluha zemních a příbuzných strojů
 • 8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 20 564 Kč 34 973 Kč 50 560 Kč - - -
Ústecký kraj 22 799 Kč 32 955 Kč 43 075 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 039 Kč 32 262 Kč 42 793 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 892 Kč 33 901 Kč 46 638 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 34 478 Kč 31 457 Kč
83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů 33 630 Kč 31 427 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Poskytování informací a komunikace s vedením lyžařského střediska. 5
Doplňování vody do čerpací stanice. 5
Drobné opravy zasněžovací techniky pomocí servisní dokumentace. 4
Optimalizace výroby technického sněhu v závislosti na klimatických podmínkách 4
Úprava terénu v závislosti na povětrnostních poměrech pomocí zasněžovací techniky. 4
Evidence chybových stavů sněžného pásového vozidla a způsobu jejich odstranění. 3
Kontrola funkčnosti vybavení a komunikačních zařízení vozidla. 3
Komunikace s nadřízeným pracovníkem pomocí vysílačky. 3
Vedení záznamů a informování nadřízeného pracovníka o stavu sjezdových a běžeckých tratí. 3
Tvorba plánu před- a posezónní údržby zasněžovací techniky a sněžných vozidel. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
RVP Elektrikář 26-51-H/01
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
AKSO Automechanik 2368H001
AKSO Mechanik opravář.mot.voz. 2368H01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
AKSO Elektrikář 2651H001
AKSO Elektrikář 2651H01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
AKSO Elmech.-stroje a zařízení 2652H002
AKSO Elektromechanik 2652H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zasněžovač (23-081-H)
 • Řidič sněžných pásových vozidel (23-082-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Obsluha speciálních motorických sněhových strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost
 • doporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.2057 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro prováděn oprav drobných provozních závad zasněžovací techniky 3 Nutné
f13.B.1511 Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování 3 Nutné
e74.A.4004 Seřizování a údržba zasněžovací techniky 4 Nutné
e74.A.4020 Kontrola technického stavu zasněžovací techniky 4 Nutné
h25.B.5036 Řízení a obsluha sněžných pásových vozidel 4 Nutné
h21.B.4004 Optimální využívání ovládacích a bezpečnostních prvků vozidla 3 Nutné
h21.D.1016 Kontrola a příprava vozidla před jízdou 3 Nutné
h25.A.4032 Ošetřování a údržba sněžných pásových vozidel 3 Nutné
l24.D.2003 Praktická aplikace zásad bezpečnosti na sjezdových tratích 3 Nutné
e81.B.4018 Obsluha radiostanice a zařízení handsfree 3 Nutné
g12.D.2593 Volba postupu práce a technologických podmínek při odstraňování sněhu a jeho přemísťování s využitím sněhového stroje 3 Nutné
h25.D.8184 Evidence a vedení záznamů o provozu vozidla nebo techniky 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21._.0011 řízení osobních automobilů řidičský průkaz sk. B 3 Nutné
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 Nutné
e74._.0077 technologie oprav a seřizování zasněžovací techniky 3 Nutné
f21._.0015 ochrana půdy a vod 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Chronické záněty středouší.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy sluchu.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.