Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7492

Provozní technik silniční dopravy

Provozní technik silniční dopravy kontroluje technický stav a provozuschopnost vozidel pro provoz osobní a nákladní dopravy, zajišťuje dohled nad jejich pravidelnou údržbou a opravami a navrhuje obměnu vozového parku dopravce v návaznosti na technické využití a ekonomiku provozu.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Garážmistr, Dopravní technik, Technik v dopravě, Technik provozu, Operations technician of road transport, Betriebstechniker des Straßentransports
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování údržby, oprav a optimálního technického stavu vozidel.
 • Dojednávání a zajišťování údržby a oprav vozidel.
 • Předávání a přejímání vozidel z oprav a od řidičů.
 • Zpracovávání podkladů v souvislosti obnovením vozidel s ohledem na hospodárnost přeprav.
 • Zpracování plánu na vyřazení vozidel z vozového parku.
 • Zajišťování a sestavení plánu oprav vozidel.
 • Vedení a evidence technického stavu vozidel.
 • Poskytování informací a komunikace s řidiči o nových vlastnostech dopravních prostředků.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností řidičů.
 • Kontrola a sledování technického stavu vozidel.
 • Evidence vozidel a technických průkazů.
 • Spolupráce a komunikace s pojišťovnami a odborem dopravy příslušného městského úřadu.

CZ-ISCO

 • 43233 - Provozní technici v dopravě
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43233 Provozní technici v dopravě 36 132 Kč 39 009 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345M
KKOVTypeEnum.3 Silniční doprava 2345M004
KKOVTypeEnum.3 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 2345M005

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.3 Strojírenství 2341M001

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - odborná způsobilost podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21.Z.4009 Řízení procesu obnovy vozového parku silniční dopravy, udržování optimálního technického stavu a provozuschopnosti všech dopravních prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1034 Evidence záznamů o provozu vozidla a činnosti řidiče 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.3004 Kontrola silničních motorových vozidel v rámci řízení osobní nebo nákladní dopravy, před výjezdem a po ukončení jízdy, včetně kontroly přepravních dokladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.2001 Dojednávání a zajišťování údržby a oprav vozidel v rámci řízení osobní a nákladní silniční dopravy, předávání a přejímání vozidel z opravy a od řidičů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.2002 Zpracování plánu rušení silničních vozidel a zabezpečení předání vozidel k likvidaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.3001 Provádění nákupu vozidel, jejich přihlášení do silničního provozu, spolupráce s odborem dopravy příslušného městského úřadu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.2006 Zpracovávání plánu oprav vozidel většího rozsahu a zajišťování jejich přistavování do opraven 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8001 Vedení evidence a rozbory dopravních nehod, zabezpečení likvidace vzniklých škod s pojišťovnami 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.1001 Poskytování informací řidičům o nových vlastnostech dopravních prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8005 Vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů o silniční dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1086 Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21._.0001 silniční doprava - technicko organizační zabezpečení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0033 logistika v dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0003 legislativa upravující provoz na pozemních komunikacích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0072 ošetřování a údržba motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0005 požadavky na zařízení používaná v pozemní přepravě nebezpečných věcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0035 technologie přepravních činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0006 předpisy a technické normy upravující silniční dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0032 pravidla používání tachografů a navigace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.