Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102892

Klempíř

Klempíř zpracovává plechy ohýbáním, stříháním a tvarováním pro montáž a opravy plechových výrobků a částí staveb.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: zpracování plechu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Klempíř strojní, Stavební klempíř,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z plechů.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.
 • Zhotovení stavebních zámečnických prvků a výrobků z různých kovových materiálů.
 • Spojování zámečnických prvků a výrobků do montážních celků.
 • Zhotovení a montáž mříží, žebříků, schodišťových madel, kanálových poklopů.
 • Klempířské práce při výrobě a opravách draků letadel.

CZ-ISCO

 • 72131 - Klempíři (kromě stavebních)
 • 7213 - Pracovníci na zpracování plechu

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci na zpracování plechu (CZ-ISCO 7213)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 593 Kč 36 534 Kč 48 237 Kč - - -
Středočeský kraj 26 527 Kč 52 983 Kč 59 819 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 389 Kč 29 888 Kč 45 247 Kč - - -
Ústecký kraj 26 480 Kč 33 205 Kč 41 308 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 436 Kč 59 714 Kč 64 246 Kč - - -
Pardubický kraj 26 689 Kč 39 350 Kč 50 344 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 102 Kč 16 953 Kč 36 275 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 009 Kč 32 130 Kč 44 193 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7213 Pracovníci na zpracování plechu 37 544 Kč 29 320 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7213 Pracovníci na zpracování plechu http://data.europa.eu/esco/isco/C7213

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Klempíř 23-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Klempíř drakař / klempířka drakařka (23-052-H)
 • Letecký sestavář – nýtař / letecká sestavářka – nýtařka (23-135-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1025 Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2909 Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4007 Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3048 Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1026 Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1014 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5019 Výpočet spotřeby materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1027 Strojní zpracování klempířských materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.2012 Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3001 Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0017 klempířské stavební prvky a konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0034 klempířská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.