Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5878

Dispečer letových dat

Dispečer letových dat na neřízeném letišti obsluhuje systémy pro přenos letových dat, spolupracuje a poskytuje informační službu o letišti, letištní provozní zóně, stavu pohybové plochy, druhu provozu, překážkách, meteorologických podmínkách včetně navigační a pohotovostní letové služby, v souladu s letovými předpisy a normami.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor letových dat, Dispečer AFIS, Dispečer OPI, Operátor letové stanice, Afisák, Letový informátor služby AFIS, Flugdatencotroller, Flight Dispatcher, Fligh Operations Dispatcher
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 43232 - Dopravní dispečeři
  • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43232 Dopravní dispečeři 34 696 Kč 37 808 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika letecké dopravy 3741M005

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz způsobilosti D AFIS – odborná způsobilost podle Leteckého předpisu L 11 a Směrnice ÚCL-211
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti pozemního leteckého personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - ICAO English - Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23.B.4112 Obsluha systémů pro přenos letových dat, přijímání údajů o letu letadla od spolupracujících stanovišť 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3999 Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.4111 Obsluha systémů pro předávání údajů o času vzletu a přistání letadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.4112 Spolupráce při řízení letového provozu, vykonávání dílčích činností podle pokynů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.2141 Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1111 Poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, udržování spojení s letadly a řešení vzniklých situací s osádkami letadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.C.1311 Poskytování informací v rámci leteckého meteorologického zabezpečování vnitrostátní přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8112 Vyplňování a vedení příslušné dokumentace o obsluze systémů pro přenos letových dat a o vykonávání dílčích činností, spojených s řízením letového provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8114 Zpracování letového plánu a evidence přehledu vzletů a přistání všech letadel na neřízeném letišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.2142 Zajišťování pomoci posádkám kluzáků při přistání mimo letiště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8115 Evidence přehledu udělených povolení k použití letiště jinými provozovateli na neřízeném letišti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23._.0031 předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0023 provozní a dopravní řády letišť 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0014 pravidla rádiové komunikace v letectví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0013 pravidla letové navigace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0012 pravidla dispečerského řízení letecké dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy podle nařízení Komise Evropské unie č.1178/2011

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.