Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 172

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě v souladu s letovými předpisy a normami, zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Air hostess, Letuška, Stevard, Steward, Cabin crew, Kabinenpersonal, Stewardess
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 51111 - Stevardi a letušky v letadlech
  • 5111 - Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě (CZ-ISCO 5111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 398 Kč 25 943 Kč 37 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě 25 474 Kč -
51111 Stevardi a letušky v letadlech 19 783 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5111 Obslužní pracovníci v dopravě a stevardi http://data.europa.eu/esco/isco/C5111

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M
KKOVTypeEnum.3 Služby a cestovní ruch 6542M010
KKOVTypeEnum.3 Služby cestovního ruchu 6542M011
KKOVTypeEnum.3 Cestovní ruch 6542M02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika letecké dopravy 3741M005

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti obsluhujícího personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23.C.3211 Prodej bezcelního zboží na palubě dopravního letadla v rámci poskytovaných služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.7211 Poskytování základní zdravotnické pomoci cestujícím na palubě dopravního letadla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1212 Podávání připravených jídel a nápojů na palubě dopravního letadla, organizace obsluhy a koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1213 Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1211 Poskytování informací, rad a služeb tuzemským i zahraničním cestujícím, provádění názorné instruktáže způsobu používání bezpečnostního vybavení dopravního letadla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3211 Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.1214 Organizování nastupování a vystupování cestujících z dopravního letadla, spolupráce na zajišťování bezpečnosti cestujících a posádky v průběhu letu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.4111 Obsluha systémů pro předávání údajů o času vzletu a přistání letadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.A.6002 Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí a použití hasebních prostředků v průběhu letu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.A.6832 Obsluha nouzových a záchranných prostředků včetně zahájení evakuace osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.A.4002 Kontrola uzavřených zavazadlových prostorů a bezpečnostních pásů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8222 Vyplňování a vedení příslušné dokumentace o vybavení letounu sloužícího k potřebám cestujících nebo posádky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23._.0031 předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0032 legislativa upravující provoz civilního letectví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0021 činnosti palubního leteckého personálu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31._.0032 zásady obsluhy cestujících v letadle 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0022 činnosti odbavovacího letištního personálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0019 bezpečnostní pravidla letu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy podle nařízení Komise Evropské unie č.1178/2011

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.