Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5912

Řídící letového provozu

Řídící letového provozu v souladu s letovými předpisy a normami řídí letový provoz, vydává letová povolení k vzletu, odletu, vzletovým, odletovým a přibližovacím manévrům letounu v rámci letištní plochy, zodpovídá za bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR a podílí se na mezinárodní spolupráci při zajištění propustnosti vzdušného prostoru.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby, Řídící letového provozu oblastního střediska řízení, Pracovník letového provozu ATC, Pracovník ŘLP, Air Traffic Controller, Letovod, Fluglotse
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 31540 - Řídící letového provozu
  • 3154 - Řídící letového provozu

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3154 Řídící letového provozu http://data.europa.eu/esco/isco/C3154

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Doprava 37-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika letecké dopravy 3741M005

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru organizace a management v odvětví 6442L
KKOVTypeEnum.3 Obchodně provozní pracovník civilního letectví 6442L012
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti pozemního leteckého personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - ICAO English - Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23.C.1111 Poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, udržování spojení s letadly a řešení vzniklých situací s osádkami letadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.1111 Řízení letového provozu s ohledem na jeho bezpečnost ve vzdušném prostoru státu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.2111 Komplexní radiolokační řízení letového provozu, navigace letadel po letových tratích v příslušné letové hladině ve vzdušném prostoru České republiky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.2112 Koordinace letového provozu civilní letecké dopravy se všemi uživateli vzdušného prostoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.2114 Mezinárodní spolupráce na zajištění propustnosti vzdušného prostoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.4113 Řízení pohybu letadel po letištní ploše, navádění na start a přistání, vydávání povolení k přistání a vzletu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8112 Vyplňování a vedení příslušné dokumentace o obsluze systémů pro přenos letových dat a o vykonávání dílčích činností, spojených s řízením letového provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3111 Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu v civilní letecké dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.4113 Ovládání informačních a zobrazovacích systémů při řízení letového provozu civilní letecké dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.4112 Obsluha systémů pro přenos letových dat, přijímání údajů o letu letadla od spolupracujících stanovišť 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6312 Analyzování meteorologických a klimatologických měření, řešení úkolů v rámci zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8111 Vyplňování a vedení přehledů o řízení letového provozu civilní letecké dopravy ve stanoveném prostoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3999 Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23._.0032 legislativa upravující provoz civilního letectví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0031 předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0023 provozní a dopravní řády letišť 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0011 zásady řízení letového provozu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0012 pravidla dispečerského řízení letecké dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0013 pravidla letové navigace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0014 pravidla rádiové komunikace v letectví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy podle Nařízení komise (EU) č.1178/2011

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.