Typ JP ID
Povolání 171

Lodní strojník

Lodní strojník, obstarává optimální provoz elektrických a elektronických zařízení včetně jejich oprav, zajišťuje provozní údržbu hnacích agregátů a provádí kontrolu kormidelních zařízení a signalizačního systému v souladu s příslušným oprávněním a plavebními předpisy a normami.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: vodní doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník ve strojovně, Motorář, Der Schmierfett
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, nebo dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 83502 - Lodní strojníci
  • 8350 - Pracovníci lodní posádky

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lodník 23-65-H/02
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
AKSO Strojník - lodní doprava 2365H009
AKSO Lodník 2365H02
AKSO Strojník 2365H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
AKSO Strojní mechanik - stroje a zařízení 2351H003
AKSO Mechanik opravář - stroje a zařízení 2351H007
AKSO Mechanik opravář 2366H001
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Legislativní požadavky

  • povinné - Průkaz Lodního strojníka, odborná způsobilost podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • doporučené - Kvalifikace Lodník – odborná způsobilost podle mezinárodních předpisů STCW a podle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24.A.4001 Ošetřování a údržba plavidel 3 Nutné
h24.A.4010 Seřizování, údržba a opravy strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel 4 Nutné
h24.D.3931 Kontrola technického stavu říčního plavidla (kormidelních zařízení, signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů) 3 Nutné
h24.A.4020 Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech 3 Nutné
h24.A.6011 Vyvazování plavidel, příprava kotev a zaplétání lan na plavidle 3 Nutné
h24.B.6071 Obsluha strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel 3 Nutné
h24.B.6031 Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla 3 Nutné
h24.A.4011 Seřizování, údržba a opravy strojních, elektrických a elektronických zařízení zdvihacích těžebních zařízení a stavebních strojů 3 Nutné
e81.D.6538 Detekování závady a oprava zařízení 3 Nutné
h24.B.6005 Vedení plavidla pod dohledem kapitána 3 Nutné
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 3 Nutné
h24.B.6030 Údržba, oprava a seřízení hnacího agregátu plavidel 3 Nutné
h24.B.6033 Diagnostika a oprava hydraulických systémů a tlakových zařízení na plavidle 3 Nutné
h24.A.4012 Montážní práce a opravy ovládacích a jistících zařízení plavidel 3 Nutné
h24.B.6002 Údržba a obsluha motorových záchranných člunů na plavidle 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24._.0002 činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka plavidla 3 Nutné
h24._.0011 principy obsluhy, údržby a opravy strojního vybavení plavidel 3 Nutné
h24._.0064 námořní komunikační, radarové a antikolizní prostředky 3 Nutné
h24._.0004 předpisy pro provoz na vodních plochách 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
h24._.0005 legislativa a technické normy upravující vodní dopravu 3 Nutné
h24._.0066 lodní elektrické přístroje, zařízení a jejich ochrana 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b03 Numerická způsobilost 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
4.1 Ochrana zařízení 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.