Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103117

Technik kybernetické bezpečnosti

Technik kybernetické bezpečnosti zodpovídá za výběr, instalaci a provoz technologií zajišťujících maximální úroveň kybernetické bezpečnosti. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výběr nejvhodnějších technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování parametrů technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Provádění změn a doplňování technologií dle aktuálních vývojových trendů v oblasti informační bezpečnosti.
 • Sledování a zohledňování varování vydávaných podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, a to zejména tehdy, jestliže na základě ní organizaci vznikají právní povinnosti.
 • Návrh, rozvoj a průběžné doplňování technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Operativní provoz technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování a aplikace konfiguračních parametrů technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.

CZ-ISCO

 • 35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
 • 3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici provozu informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 3511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 020 Kč 47 013 Kč 94 399 Kč 29 215 Kč 38 863 Kč 58 420 Kč
Středočeský kraj 19 363 Kč 40 237 Kč 66 984 Kč 31 188 Kč 38 471 Kč 45 268 Kč
Jihočeský kraj - - - 26 630 Kč 37 492 Kč 49 574 Kč
Plzeňský kraj 25 584 Kč 41 549 Kč 67 500 Kč 26 931 Kč 35 878 Kč 45 082 Kč
Ústecký kraj 17 096 Kč 30 917 Kč 60 185 Kč 28 791 Kč 35 844 Kč 43 730 Kč
Královéhradecký kraj 24 683 Kč 36 717 Kč 64 052 Kč 28 142 Kč 32 833 Kč 39 742 Kč
Pardubický kraj - - - 31 569 Kč 36 940 Kč 47 809 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 410 Kč 36 576 Kč 45 542 Kč
Jihomoravský kraj 20 402 Kč 45 410 Kč 68 421 Kč 29 186 Kč 39 050 Kč 60 259 Kč
Olomoucký kraj 18 479 Kč 36 814 Kč 51 029 Kč 31 094 Kč 45 386 Kč 71 546 Kč
Zlínský kraj 30 103 Kč 45 560 Kč 56 302 Kč 27 700 Kč 34 278 Kč 44 895 Kč
Moravskoslezský kraj 29 944 Kč 40 477 Kč 68 867 Kč 27 446 Kč 37 767 Kč 48 963 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií 43 143 Kč 37 943 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií http://data.europa.eu/esco/isco/C3511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.3222 Posouzení a formulace požadavků na software, hardware, strukturu a zabezpečení informačních systémů v rámci řízení fungování informačních technologií organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6133 Analyzování a monitoring vývojových trendů v oblasti informačních technologií v návaznosti na jejich implementaci 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6212 Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti informačních systémů v rámci řízení fungování informačních technologií organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1166 Orientace v legislativě v oblasti kybernetické bezpečnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1019 Aplikace systému řízení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1020 Orientace v principech a procesech systému řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1021 Aplikace právních základů kybernetické činnosti se zaměřením na technické aspekty kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1022 Orientace v administraci IT prostředků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1023 Aplikace technických prostředků kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1026 Organizace činností směřujících k zajištění a obnovení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1033 Schopnost identifikovat a popsat kybernetické hrozby a typy útoků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0025 kybernetická bezpečnost 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0028 systémy řízení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.