Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103059

Webový interakční designer

Webový interakční designer vytváří koncept webových stránek na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu. Zabývá se uživatelským výzkumem, zpracovává návrh obsahu a struktury webu. Výstupy jeho práce dále rozpracovává webový grafik, webový kodér a programátoři.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: UX designer, User experience designer, Webdesigner, Interakční designer
Nadřízené povolání: Webdesigner
Příbuzné specializace: Webový grafik, Webový kodér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Plánování, provedení, vyhodnocení a zdokumentování uživatelského výzkumu.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace.
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.
 • Zpracování dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích
 • 2166 - Grafici a výtvarníci v multimédiích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Grafici a výtvarníci v multimédiích (CZ-ISCO 2166)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 332 Kč 35 169 Kč 57 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích 36 236 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích http://data.europa.eu/esco/isco/C2166

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
RVP Grafický design 82-41-M/05
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.D.1145 Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1148 Základy výzkumu požadavků uživatelů na webovou prezentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1149 Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.3421 Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.C.2421 Prezentace možných řešení webových stránek zákazníkovi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2056 Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1211 Orientace v příslušné legislativě 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.1138 Orientace ve webových technologiích 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.1142 Zpracování návrhu obsahu a struktury webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1143 Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1144 Evaluace návrhu webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j31._.0024 psychologie reklamy a trhu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0006 grafický design 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0008 fáze nákupního cyklu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0007 webová analytika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0008 informační architektura 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0010 pravidla pro validaci webových formulářů na webových stránkách a výpis validačních zpráv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.