Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103056

Webový grafik

Webový grafik vytváří grafické návrhy webových stránek na základě zadání od interakčního designera a kontextu webového projektu.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Webdesigner, Grafický designer webových stránek
Nadřízené povolání: Webdesigner
Příbuzné specializace: Webový interakční designer, Webový kodér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Identifikace detailních požadavků zákazníka na webovou prezentaci.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Analýza a zhodnocení grafického návrhu webu.

CZ-ISCO

 • 21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích
 • 2166 - Grafici a výtvarníci v multimédiích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Grafici a výtvarníci v multimédiích (CZ-ISCO 2166)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 332 Kč 35 169 Kč 57 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích 36 236 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích http://data.europa.eu/esco/isco/C2166

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Grafický design 82-41-M/05
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.D.3421 Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.3422 Identifikace žádoucích funkcí webových stránek 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.1141 Zpracování grafického návrhu webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1145 Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1147 Orientace v grafickém designu a typografii v oblasti návrhu webové prezentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.1009 Aplikace grafických principů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1036 Aplikace typografických principů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1037 Aplikace principů interakčního designu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1038 Tvorba skic, wireframe a interaktivních prototypů webu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0006 grafický design 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0058 online marketing 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0002 typografické principy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0003 webové prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0004 přístupnost webových stránek (accessibility) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0005 rozhraní pro mobilní zařízení a wereables 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0006 kognitivní psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0008 grafické nástroje 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0006 pravidla použitelnosti uživatelského rozhraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.