Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103110

Správce softwarových aplikací

Správce softwarových aplikací zajišťuje správu a další rozvoj informačních systémů (dohled, diagnostika a odstraňování závad), zajišťuje technické a funkční analýzy požadovaných změn informačního systému, projektových i neprojektových.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Specialista ICT, Správce aplikačního SW, Správce SW aplikací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Instalace a konfigurace serverových služeb.
 • Zajištění bezpečnosti dat.
 • Zálohování dat.
 • Odstraňování havarijních situací.
 • Zajištění IT podpory zaměstnancům společnosti.
 • Udržování databází ve víceuživatelských systémech.
 • Spolupráce s dodavateli SW.
 • Zajištění ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Správa a další rozvoj informačního systému.
 • Zajištění technických a funkčních analýz.
 • Tvorba a udržování provozní dokumentace.
 • Zajištění správy dílčích modulů aplikací.
 • Administrace HW a SW.

CZ-ISCO

 • 25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
 • 2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (CZ-ISCO 2522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 193 Kč 59 775 Kč 101 405 Kč 34 767 Kč 45 193 Kč 62 861 Kč
Středočeský kraj 34 627 Kč 57 983 Kč 102 378 Kč 34 853 Kč 41 985 Kč 53 657 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 231 Kč 41 287 Kč 54 452 Kč
Plzeňský kraj 34 998 Kč 49 180 Kč 79 153 Kč 35 184 Kč 41 055 Kč 56 096 Kč
Ústecký kraj 37 660 Kč 52 306 Kč 80 983 Kč 32 463 Kč 40 042 Kč 53 311 Kč
Královéhradecký kraj 34 141 Kč 49 454 Kč 79 888 Kč 35 723 Kč 41 407 Kč 54 880 Kč
Pardubický kraj 36 091 Kč 46 818 Kč 72 279 Kč 34 095 Kč 39 129 Kč 47 424 Kč
Kraj Vysočina - - - 33 687 Kč 42 700 Kč 53 169 Kč
Jihomoravský kraj 29 369 Kč 49 029 Kč 86 722 Kč 34 068 Kč 42 212 Kč 61 450 Kč
Olomoucký kraj 30 722 Kč 47 035 Kč 64 610 Kč 34 134 Kč 42 769 Kč 52 436 Kč
Zlínský kraj 32 100 Kč 44 470 Kč 73 902 Kč 35 356 Kč 41 609 Kč 51 105 Kč
Moravskoslezský kraj 28 969 Kč 43 182 Kč 75 548 Kč 33 483 Kč 43 528 Kč 60 924 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 52 156 Kč 43 536 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2522 Systémoví administrátoři (správci systémů) http://data.europa.eu/esco/isco/C2522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika 2647N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.C.6012 Provádění školení uživatelů zavedených aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.Z.2013 Koordinování a řízení správy aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4011 Odstraňování havarijních situací při provozu aplikací včetně obnovy provozu operačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4241 Instalace základního programového vybavení především operačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4131 Implementace firemních a systémových aplikací a programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3014 Kontrola autorských práv k používanému software 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3441 Zajištění bezpečnosti a ochrany dat včetně jejich zálohování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8235 Vyplňování a vedení příslušné technické a provozní dokumentace v rámci řízení a vývoje informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.1231 Řízení, správa a koordinace vývoje fungování informačního systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7002 Používání SQL 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.