Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5799

Správce operačních systémů a sítí

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Správce informačních systémů, Administrátor informačních systémů, IS Administrator, Network administrator, Správce počítačových sítí, Správce sítě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavení parametrů operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikace jejich parametrů.
 • Zajištění antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
 • Implementace firemních a systémových aplikací a programů.
 • Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti.
 • Detekce vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů.
 • Zajišťování pohotovosti pro zabezpečení funkčnosti operačních systémů, sítí a prvků infrastruktury.
 • Zálohování a zajišťování obnovy operačních systémů, konfigurace operačních systémů a síťových prvků.
 • Vedení a udržování příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
 • 2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (CZ-ISCO 2522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 193 Kč 59 775 Kč 101 405 Kč 34 767 Kč 45 193 Kč 62 861 Kč
Středočeský kraj 34 627 Kč 57 983 Kč 102 378 Kč 34 853 Kč 41 985 Kč 53 657 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 231 Kč 41 287 Kč 54 452 Kč
Plzeňský kraj 34 998 Kč 49 180 Kč 79 153 Kč 35 184 Kč 41 055 Kč 56 096 Kč
Ústecký kraj 37 660 Kč 52 306 Kč 80 983 Kč 32 463 Kč 40 042 Kč 53 311 Kč
Královéhradecký kraj 34 141 Kč 49 454 Kč 79 888 Kč 35 723 Kč 41 407 Kč 54 880 Kč
Pardubický kraj 36 091 Kč 46 818 Kč 72 279 Kč 34 095 Kč 39 129 Kč 47 424 Kč
Kraj Vysočina - - - 33 687 Kč 42 700 Kč 53 169 Kč
Jihomoravský kraj 29 369 Kč 49 029 Kč 86 722 Kč 34 068 Kč 42 212 Kč 61 450 Kč
Olomoucký kraj 30 722 Kč 47 035 Kč 64 610 Kč 34 134 Kč 42 769 Kč 52 436 Kč
Zlínský kraj 32 100 Kč 44 470 Kč 73 902 Kč 35 356 Kč 41 609 Kč 51 105 Kč
Moravskoslezský kraj 28 969 Kč 43 182 Kč 75 548 Kč 33 483 Kč 43 528 Kč 60 924 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 52 156 Kč 43 536 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2522 Systémoví administrátoři (správci systémů) http://data.europa.eu/esco/isco/C2522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika 2647L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika 2647N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika 2646N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.A.4133 Nastavování sdílení využití periferních zařízení počítačových sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4132 Implementace operačních systémů a počítačových sítí včetně nastavení parametrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4131 Implementace firemních a systémových aplikací a programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4136 Uvádění operačních systémů a počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů ve spolupráci s techniky IT 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4135 Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7134 Vytváření logické struktury sítí, jednotlivých kontextů a definování jednotlivých segmentů počítačových sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6131 Detekování chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů a snížení průchodnosti sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4134 Zavádění uživatelů do počítačových sítí, přidělování uživatelských přístupových práv a sdíleného paměťového prostoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7135 Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7136 Provádění antivirové ochrany dat a jejich zálohování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6132 Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8131 Vedení a udržování dokumentace struktury počítačových sítí a operačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0014 programovací jazyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.