Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103219

Grafik uživatelského rozhraní

Grafik uživatelského rozhraní navrhuje vzhled a uspořádání uživatelských rozhraní počítačových aplikací.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Designér GUI (Graphical User Interface), Návrhář UI (User Interface)
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sběr podkladových informací.
 • Komunikace se zákazníkem a se členy pracovního týmu.
 • Kreslení jednoduchých grafických prvků.
 • Tvorba návrhů uživatelských rozhraní.
 • Prezentace návrhů a jejich obhajoba v rámci pracovního týmu.
 • Příprava podkladů pro programátory.
 • Tvorba dokumentace pro spolupracovníky a zákazníky.

CZ-ISCO

 • 21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích
 • 2166 - Grafici a výtvarníci v multimédiích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Grafici a výtvarníci v multimédiích (CZ-ISCO 2166)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 332 Kč 35 169 Kč 57 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích 36 236 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích http://data.europa.eu/esco/isco/C2166

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Grafický design 82-41-M/05
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.B.1003 Ovládání grafických programů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2124 Zpracování podkladů pro uživatelskou dokumentaci, tisk vzorů výstupů, vytváření grafického popisu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8231 Vedení operativně-technické dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7149 Tvorba uživatelského rozhraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.C.1012 Prezentace návrhu uživatelského rozhraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.1052 Vypracování podkladů pro programátory 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0006 grafický design 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0023 počítačová grafika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0006 pravidla použitelnosti uživatelského rozhraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0016 rozhraní pro mobilní zařízení a wereables 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0008 grafické nástroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.