Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103111

Analytik kybernetické bezpečnosti

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Security manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provedení hloubkové analýzy situace kybernetické bezpečnosti.
 • Vyhodnocení závažnosti bezpečnostních incidentů.
 • Provedení následné analýzy incidentů zachycených pracovníky dohledového centra.
 • Sledování trendů v kybernetické bezpečnosti a přijímání opatření dle aktuálního vývoje.
 • Doporučení aktualizací procesů pro řešení bezpečnostních incidentů.
 • Příprava podkladů pro prezentaci řešení bezpečnostních incidentů.
 • Komunikace s odbornou veřejností při výměně zkušeností a sdílení informací týkajících se kybernetických útoků a způsobech zabezpečení.
 • Zpracování dokumentace ze svěřeného rozsahu oblasti kybernetické bezpečnosti.

CZ-ISCO

 • 25290 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
 • 2529 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2529)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 48 549 Kč 73 376 Kč 124 103 Kč - - -
Jihomoravský kraj 48 126 Kč 65 209 Kč 105 675 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 70 906 Kč 49 775 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2529 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2529

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.6212 Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti informačních systémů v rámci řízení fungování informačních technologií organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1166 Orientace v legislativě v oblasti kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1019 Aplikace systému řízení kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1020 Orientace v principech a procesech systému řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1024 Sběr dat a analýza údajů v oblasti kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1032 Aplikace právních základů kybernetické bezpečnosti při analýze incidentů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1033 Schopnost identifikovat a popsat kybernetické hrozby a typy útoků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1034 Analýza kybernetických hrozeb při využití technických prostředků kybernetické bezpečnosti (security devices) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1044 Aplikace norem souvisejících s oblastí informatické bezpečnosti do prostředí organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0024 projektový management 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i54._.0025 kybernetická bezpečnost 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0007 management rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.