Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5843

Specialista operačních systémů a sítí

Specialista operačních systémů a sítí komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Síťový administrátor, Správce informačních systémů, Expert správy operačních systémů a sítí, Administrátor informačních systémů, IS Administrator, Network administrator, Systémový správce (administrátor)
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výběru, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Stanovování inovace technických, systémových a programových prostředků.
 • Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí.
 • Navrhování systémů zajišťujících ochranu dat, přidělování přístupových adres a oprávnění.
 • Navrhování koncepce rozvoje a inovace počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení.
 • Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí.
 • Stanovování způsobů ochrany dat a jejich zálohování.

CZ-ISCO

 • 25230 - Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
 • 2523 - Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) (CZ-ISCO 2523)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 776 Kč 71 335 Kč 120 707 Kč - - -
Středočeský kraj 33 617 Kč 56 728 Kč 105 800 Kč - - -
Pardubický kraj 33 257 Kč 48 294 Kč 71 173 Kč - - -
Jihomoravský kraj 39 732 Kč 77 201 Kč 118 326 Kč - - -
Olomoucký kraj 31 082 Kč 41 668 Kč 69 800 Kč - - -
Zlínský kraj 29 116 Kč 45 584 Kč 99 157 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) 62 786 Kč 43 974 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí http://data.europa.eu/esco/isco/C2523

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru informatika 1801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika 2647N
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.2131 Sestavování plánu zavádění uživatelů do počítačových sítí, přidělování uživatelských přístupových práv a sdíleného paměťového prostoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7134 Vytváření logické struktury sítí, jednotlivých kontextů a definování jednotlivých segmentů počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7133 Provádění výběru vhodných operačních systémů a počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7131 Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7139 Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.2131 Samostatné spravování složitých operačních systémů vysoké systémové úrovně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7132 Projektování nových počítačových sítí a systémů a vytváření návrhů na inovaci stávajících 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.2133 Sledování řízení správy a funkčnosti počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.2132 Řízení testování a provozuschopnosti operačních systémů a počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2132 Stanovování způsobů ochrany dat, jejich zálohování a prostředků antivirové ochrany 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.2134 Řízení týmu správců operačních systémů a sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.C.6131 Proškolování správců operačních systémů a sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8131 Vedení a udržování dokumentace struktury počítačových sítí a operačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.