Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103225

Správce datového centra

Správce datového centra provádí obsluhu kritických systémů datového centra od rutinních konfiguračních úkonů a monitorování síťového a datového provozu, až po operativní změny v nastavení infrastrukturních zdrojů pro zajištění nepřetržitého chodu (tzv. Vysoké dostupnosti/High Availability) datového centra.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Administrátor datového centra, Technik datového centra, Technický specialista datového centra, Obsluha datového centra, Specialista na datová centra
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola kritických systémů elektřiny, požární ochrany, datového spojení a komunikace se světem.
 • Monitoring chodu serverů a síťových prvků.
 • Konfigurace změn v síťové infrastruktuře.
 • Konfigurace změn v serverové infrastruktuře.
 • Plánování a projektování změn v síťové a serverové infrastruktuře.
 • Odbavování zákaznických požadavků.
 • Rozšiřování a instalace nové techniky.
 • Zprovozňování nových datových okruhů.
 • Testování nových konfigurací a technologií.
 • Vedení dokumentace provozních činností, zdrojů, infrastruktury a procesů.
 • Údržba provozních systémů.

CZ-ISCO

 • 25210 - Návrháři a správci databází
 • 2521 - Návrháři a správci databází

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Návrháři a správci databází (CZ-ISCO 2521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 575 Kč 71 021 Kč 143 778 Kč - - -
Středočeský kraj 36 790 Kč 54 629 Kč 98 063 Kč - - -
Ústecký kraj 35 309 Kč 61 230 Kč 93 470 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 689 Kč 63 121 Kč 110 830 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2521 Návrháři a správci databází 62 102 Kč 46 071 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2521 Návrháři a správci databází http://data.europa.eu/esco/isco/C2521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru informatika 1801T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.8131 Vedení a udržování dokumentace struktury počítačových sítí a operačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6234 Provádění profylaxe a diagnostiky počítačů, serverů, periferních zařízení a komponentů počítačových sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4243 Odstraňování poruch a havárií PC, serverů a navazující komunikační techniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4232 Instalace síťových operačních systémů včetně serverového vybavení 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.A.4233 Instalace základního systémového a programového vybavení počítačů a serverů lokálních sítí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.8233 Vedení provozní dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.A.4421 Konfigurace síťových připojení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3015 Monitorování provozu počítačových sítí 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.1053 Orientace v syntaxi konfiguračních technologií sítě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0041 zajišťování provozuschopnosti počítačů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0043 síťový software 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0025 síťové protokoly a adresní schémata sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 4
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.