Typ JP ID
Povolání 101028

Odborník na porušování integrity lidské kůže

Odborník na porušování integrity lidské kůže pomocí pigmentace lidské kůže provádí korekční zásahy a vytváří ozdobné prvky na těle nebo obličeji, pomocí účinných látek omezuje projevy stárnutí a zlepšuje stav pokožky a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Odborník na aplikaci náušnic a ostatních ozdob, Piercer, Tatér, Odborník na permanentní make-up, Odborník na mezoterapii
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže.
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování ozdobných motivů na tělo.
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při porušování integrity lidské kůže.
 • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
 • Aplikace náušnic a ostatních ozdob.
 • Aplikace permanentního make-upu na jednotlivé části obličeje.
 • Aplikace ozdobných motivů tetováním.
 • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Poučení klienta o následné domácí péči při porušení integrity lidské kůže.
 • Aplikace invazivní a neinvazivní mezoterapie.

CZ-ISCO

 • 34359 - Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
 • 3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provedení pigmentace oční linky, kontury rtů, podstínování, obočí, vzhledová korekce vad pokožky. 7
Provedení vpichu a aplikace náušnic a ostatních ozdob. 7
Aplikace živin do kůže mikrojehličkami, kanylkou nebo speciální mezopistolí. 7
Vytvoření návrhu tetování a jeho překreslení na kůži. 6
Provádění pigmentace za účelem vytvoření trvalého obrázku na kůži. 6
Vzhledová korekce vad pokožky. 6
Poučení a konzultace postupu. 5
Desinfekce pokožky. 2
Desinfekce pracovních nástrojů. 2
Desinfekce ozdob. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kosmetické služby 69-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L
AKSO Kosmetička 6941L004

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Piercér (69-033-M)
 • Tatér (69-034-M)
 • Odborník na permanentní make-up (69-032-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • povinné - Činnosti odborníka na porušování integrity lidské kůže – odborná způsobilost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a03 Kreativita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a07 Samostatnost 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0003 anatomie 4 Výhodné
k11._.0007 první pomoc 4 Nutné
h41._.0051 vizážistika 4 Výhodné
k11._.0029 dermatologie 4 Nutné
h41._.0011 kosmetika 4 Výhodné
k13._.0054 dezinfekce a sterilizace 4 Nutné
h41._.0041 tetování 4 Nutné
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 4 Nutné
i41._.0098 související právní předpisy 4 Nutné
k16._.0028 mezoterapie 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41.D.3010 Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie 4 Nutné
k12.D.4801 Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta 4 Nutné
h41.B.4002 Aplikování ozdob do kůže bez ohrožení zdraví klienta 4 Nutné
k12.C.1214 Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže – piercing 4 Nutné
k12.C.1213 Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – tetování 4 Nutné
h41.B.4001 Aplikování ozdobných obrazců do kůže klienta bez ohrožení jeho zdraví 4 Nutné
h41.B.4003 Aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta 4 Nutné
l23.A.3838 Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo 4 Nutné
k15.A.4014 Provádění běžné údržby nástrojů, přístrojů a aplikátorů včetně dekontaminace těchto nástrojů a přístrojů 4 Nutné
h41.A.2033 Provedení tetování a trvalého líčení 4 Nutné
h41.A.1101 Posuzování a úprava obočí 4 Nutné
k16.C.7236 Aplikování účinných látek proti projevům stárnutí pleti a tvorbě vrásek 4 Nutné
k16.C.7237 Aplikování účinných látek pro zlepšení stavu vlasové pokožky a celulitidy 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.